ÜLEVAATUS – kõik mida vajad, et teha sõiduki ülevaatus

Ülevaatus on iga sõidukijuhi üks olulisemaid kohustusi, et tagada sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund. Erinevate sõidukite kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, olenevalt  sõiduki vanusest ja liigist.

LOE LISAKS

ÜLEVAATUS – kõik mida vajad, et teha sõiduki ülevaatus

Ülevaatus on iga sõidukijuhi üks olulisemaid kohustusi, et tagada turvaline liikluskultuur kõigile liikluses osalejatele. Erinevate sõidukite kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, ent oleneb sõiduki vanusest ja liigist.

LOE LISAKS

Ülevaatus- hoolitse oma sõiduki eest

Ülevaatus on iga sõidukijuhi üks olulisemaid kohustusi, et tagada sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund. Erinevate sõidukite kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, ent oleneb sõiduki vanusest ja liigist.

Artikkel annab põhjaliku ülevaate, mis on sõidukite ülevaatus, kuidas sooritatakse tehniline ülevaatus ning kuidas kohustuslik ülevaatus edukalt läbida. 

Mis on sõidukite ülevaatus

Tehniline ülevaatus on kohustuslik toiming, mille peab sooritama iga sõiduki omanik olenevalt nende sõiduki vanusest, liigist ning eripäradest. Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Ülevaatus on oluline toiming, et tagada sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsust ja täpsustada liiklusregistri andmebaasi.

Auto ülevaatus ja teised ülevaatus liigid

Ülevaatus on tihti koht, kus avastatakse sõidukil puudusi, mis võivad tähelepanuta jättes osutuda kas ohtlikuks või likvideerimisel äärmiselt kulukaks. Kõige tuntum ülevaatus liik on tihti just korraline kohustuslik ülevaatus, aga ülevaatus tuleb sooritada ka teistel põhjustel.

Ülevaatus on jagatud järgnevalt:

 • Korraline kohustuslik ülevaatus;
 • Erakorraline ülevaatus;
 • Kordus ülevaatus;
 • Eriliigiline ülevaatus, mille alla kuuluvad erinevad kategooriad nagu
  • Takso ülevaatus,
  • Õppesõiduki ülevaatus,
  • Kiirabisõiduki ülevaatus,
  • Eksamisõiduki ülevaatus,
  • Ohtlike veoste veoks kasutatava sõiduki ülevaatus,
  • CEMT-sõiduki ülevaatus.

Kui palju maksab ülevaatus?

Auto ülevaatus Tallinnas soorita Tehnoülevaatus punktides Tallinnas ja Peetris. Tehnoülevaatus pakub oma klientidele fikseeritud hinnaga teenust, näiteks on enamlevinud sõidukite ülevaatus hinnastatud järgnevalt:

 • Sõiduauto ehk M1 kategooria sõiduk hinnaga alates 38,95€;
 • Kaubik ehk N1 kategooria sõiduk hinnaga alates 49,95€;
 • Mootorratas ehk L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sõiduk hinnaga alates 26,95€,
 • Haagis ehk O1 ja O2 kategooria sõiduk hinnaga alates 18,95€;
 • ATV ehk L7e ja T5 kategooria sõiduk hinnaga alates 33,95€;
 • Ratastraktor ehk T kategooria sõiduk hinnaga alates 33,95€.

Kui aga ülevaatus on läbi saamas ning on tarvis broneerida ülevaatus aeg, pakub Tehnoülevaatus kodulehel broneerides ja teenuse eest tasudes soodustust. Kuna ülevaatus aja broneerimine on kodulehel kiire ning mugav, aitab see säästa nii raha kui aega. Samuti on kodulehel olemas hinnakiri kõikide sõidukite ülevaatus hindadega.

Kui kaua teostatakse ülevaatus Tehnoülevaatus punktides?

Ülevaatus Profdiagnostik Tehnoülevaatuspunktides on äärmiselt kiire. Kuna ülevaatuspunktides töötatakse korraga mitmel liinil, on võimalik sooritada auto ülevaatus Tallinnas ja Peetris vaid 15 minutiga. Kuigi ülevaatus teostatakse veerand tunniga, on võimalik kliendil puhata ooteruumis, juua kohvi ning vaadata telesaateid. Samuti avaneb ootesaalist vaade ülevaatuse ruumi, tänu millele on võimalik oma sõidukit ülevaatuse teostamist jälgida.

Kuidas teha sõidukile ülevaatus

Nii auto ülevaatus kui teiste sõidukite ülevaatus on sõiduki omanikule äärmiselt lihtne toiming, millest suurem osa jääb ülevaatuspunkti kanda. Sõiduki omaniku kohustus on vaid õigeaegselt ülevaatus punkti tulla ning vajalikud dokumendid ülevaatus kohta esitada.

Kus toimub tehniline ülevaatus?

Sõiduki või auto ülevaatus toimub selleks volitatud teenuspakkujate juures, mille loetelu on esitatud Transpordiameti kodulehel. Erinevate sõidukite, aga ka auto ülevaatus Tallinnas on teostatav Tehnoülevaatuspunktides nii Tallinnas kui Peetris. Oluline on veel mainida, kui sõidukile määrati korduv ülevaatus, tuleb kordusülevaatus teostada samas ülevaatus punktis, kus ülevaatus algselt teostati. 

Auto ülevaatus hakkab lõppema, kuidas edasi tegutseda?

Kui sõiduki või auto ülevaatus on lõppemas, on oluline esimesel võimalusel broneerida ülevaatus veebis tehnoülevaatus.ee ning ülevaatuspunkti suunduda. Tehniline ülevaatus on enamlevinud sõidukitele kohustuslik toiming ja kehtetu ülevaatus võib tuua sõidukijuhile rahatrahvi summas kuni sada trahviühikut ehk 400€.

Avastades, et sõiduki tehniline ülevaatus on lõppemas või juba lõppenud, broneeri aeg lähimasse ülevaatuspunkti. Nimelt keelab kehtetu ülevaatus sõidukiga liiklemise, välja arvatud juhul kui sõidukiga sõidetakse mööda lühimat teed pidi lähimasse remondikohta, ülevaatus punkti, Maanteeametisse või parkimiskohta.

Kui aga tehniline ülevaatus veel loetud päevad kehtib, võib sõidukiga liigelda. Küll aga soovitame ülevaatus läbida enne kriitilist aega.

Tehniline ülevaatus ei pea olema tüütu toiming – broneeri aeg Tehnoülevaatus kodulehel

Tihti jääb õigeaegselt sooritatud tehniline ülevaatus ära just inimeste kiire eluviisi või laiskuse tõttu: iga päev on rohkelt toimetusi ning ülevaatus punkti helistamine ja aja broneerimine on tüütu lisakohustus. Seevastu on kõikide sõidukite sealhulgas auto ülevaatus äärmiselt mugav ja kiire toiming tänu Tehnoülevaatus.ee broneerimissüsteemile.

Broneerides aja Tehnoülevaatus.ee punktidesse on võimalik leida endale sobiv aeg ning tasuda teenuse eest mugavalt kodulehel soodustusega, endale sobival ajal. Nii ei pea võtma oma päevast aega, et teeninduspunkti helistada ja vabu aegu küsida, vaid saab mugavalt vastavalt enda eelistustele aja broneerida.

Tehnoülevaatus klientidele kehtib kodulehel broneerides ja tasudes teenuse hinnalt soodustus.

Kuidas ülevaatus edukalt läbida

Kuna ülevaatus sooritatakse eesmärgiga hinnata sõiduki seisukordaning vastavust nõuetele,  on sõidukijuhile igati mugav, kui auto ülevaatus läbitakse esimesel korral. Teisisõnu on mõistlik parandada sõidukil esinevad vead enne, kui teostatakse kohustuslik ülevaatus. Eelnev vigade parandus aitab kaasa sellele, et ülevaatus edukalt läbitakse.

Teosta ise sõidukile ülevaatus

Kuigi kohustuslik tehniline ülevaatus hindab sõiduki seisukorda vastavalt fikseeritud normidele ja nõuetele, aitab eelkontroll ülevaatus edukalt läbida. Teostades enne tehnoülevaatusele suundumist ise üldine ülevaatus, on võimalus tekkinud vead eemaldada, mis aitab omakorda vältida kordusülevaatuse võimalust.

Enne, kui sinu sõidukile sooritatakse ülevaatus, kontrolli üle järgnev:

 • Auto tuled – kas kõik tuled on töökorras?
 • Mootoriõli, jahutus-, roolivõimendi- ja pidurivedelik – kas kõiki vedelikke on piisavalt, ei esine lekkeid ning süsteemid on töökorras?
 • Rehvide kulumine – kas rehvimuster on piisava sügavusega ning rehvirõhk vastavalt normidele?
 • Kojamehed, klaasipesuvedelik, helisignaal, peeglid – kas kõik nimetatud sõiduki osad on töökorras, terved ja normidele vastavad?
 • Turvavöö – kas sõiduki turvavarustus on töökorras ja terve?
 • Sõiduki kere – kas sõiduki kerel esineb mõlke või roosteplekke, mis võivad ohustada sõiduki tööd?

Lisaks eelnevale, üldisele sõiduki töökorra hindamisele, hõlmab auto ülevaatus kohustuslike lisatarvikute kontrolli. Selleks soovitame olla valmis esitama ülevaatus punktis järgnevad lisatarvikud:

 • Tõkiskingad;
 • Tulekustuti;
 • Ohukolmnurk;
 • Autoapteek;
 • Auto registreerimistunnistus.

Ülevaatus ja tulekustuti

Nagu eelnevalt mainitud, kuulub sõiduki lisatarvikute alla tulekustuti, mille kehtivust tuleb regulaarselt kontrollida. Kuna tulekustuti olemasolu sõidukis on nõutud, hõlmab selle kontrolli just tehniline ülevaatus.

Tulekustuti puhul on oluline, et see asub sõidukis lihtsasti ligipääsetavas kohas, et seda oleks võimalikult lihtne haarata ning tulekustuti kinnitusi oleks võimalik avada abivahenditeta.

Kuigi ülevaatus tulekustuti asukoha kontrolli ei käsitle, siis ohutuse huvides soovitame vaadata üle tulekustuti asukoha oma sõidukis. Nii on kindel, et juhul kui tulekustutit peaks tarvis olema, on võimalik seda reaalselt kasutada.

Tehniline ülevaatus kontrollib ka tulekustuti säilivusaega, ent kustutile tehakse ka visuaalne ülevaatus, et veenduda selle töökorras. Kui tulekustuti ülevaatus on probleemne, on võimalik Tehnoülevaatus punktidest soetada uus kustuti. Tulekustuti ülevaatus läbitakse, kui on olemas:

 • Töösurve vastavates piirides;
 • Ilma nähtavate vigastuste või roosteta kere;
 • Töökorras tulekustuti sisu, pulber;
 • Tulekustuti voolik on terve, ei esine murenemist;
 • Nõuetekohased plommid ja tõkised.

Erinevate sõidukite ja transpordivahendite ülevaatus

Tehnilineülevaatus on keskkonnasäästliku ja ohutu liikluskultuuri tagamisel äärmiselt oluline protseduur, mis on kohustuslik enamus liikluses osalevatele sõidukitele. Enamlevinud sõidukina on pildis just auto ülevaatus, ent ülevaatus kohustus kehtib samuti teistele sõiduki tüüpidele.

Millistele sõidukitele on ülevaatus kohustuslik?

Ülevaatus pole kohustuslik kõigile mootorsõidukitele, küll aga peab iga sõiduki omanik või vastutav isik tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele. Kohustuslik ülevaatus kehtib järgmistele sõidukitele:

 • Sõiduautod ja kaubikud;
 • Veoautod;
 • Bussid;
 • Haagised;
 • Mootorrattad;
 • Traktorid ja liikurmasinad, nende haagised.

Küll aga pole ülevaatus kohustuslik järgmistele sõidukitele:

 • Mopeedid;
 • Kerged nelirattad;
 • Maastikusõidukid, mootorsaan;
 • Põllumajanduslikud liikurmasinad, millel on registreerimistunnistusel vastav märge.

Veel kehtib erand väikesaarel kasutatavate mootorsõidukite ja nende haagiste kohta, kus ei pea olema nimetatud sõidukitel kehtiv ülevaatus. Küll aga kehtib väikesaartel sõiduki omanikele ja vastutavatele kasutajatele kohustus tagada talle kuuluva või tema valduses oleva sõiduki õige kasutamine, tehniline korrasolek ja nõuetekohane hoidmine.

Seega pole kohustuslik ülevaatus, ent sõiduk peab siiski tehnonõuetele vastama.

Kui palju maksab erinevate sõidukite ülevaatus?

Tehniline ülevaatus, selle ülesehitus ja hind oleneb eelkõige sõiduki tüübist. Kuigi erinevate teenuspakkujate hinnad on sarnased, on vastavalt Tehnoülevaatus hinnakirjale enamlevinud sõidukite ülevaatus hinnastatud järgnevalt:

 • M1 kategooria sõiduauto alates 38,95€;
 • N1 kategooria kaubik alates 49,95€;
 • L3e, L4e, L5e, L7e kategooria mootorratas alates 23,95€;
 • O1, O2 kategooria haagis alates 18,95€;
 • L7e, T5 kategooria ATV alates 33,95€;
 • T kategooria ratastraktor alates 33,95€;
 • R kategooria traktori haagis alates 18,95€;
 • LM kategooria liikurmasin alates 33,95€.

Eelnevalt on toodud ülevaatus hinnad Tehnoülevaatus kodulehel broneerijatele, kellele kehtib teenuse hinnast kodulehel broneerides ja tasudes soodustus. Kohapeal tasudes on hinnad seega kallimad.

Sõiduki tehniline ülevaatus on pikas perspektiivis toiming, mis aitab sõidukijuhil säästa raha. Kuna kohustuslik ülevaatus on regulaarne protseduur, mille käigus kontrollitakse sõiduki erinevaid osasi ning nende vastavust nõuetele, on võimalik avastada tekkinud vead juba algusfaasis.

Nii on võimalik vältida vigade süvenemisel ka suurenenud remondikulusid.

Kuna sõiduk on tervik, mis toimib erinevate osade koosmõjul, võib üks murdunud, kulunud või puuduolev osake kulutada teisi sõiduki osasid, mis omakorda võivad oluliselt mõjutada sõiduki tööd. Kuigi kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, soovitame aeg-ajalt ise sõidukit ja selle osasid kontrollida.

Kui tihti tuleb teha ülevaatus

Tehniline ülevaatus on regulaarne toiming, mille sagedus oleneb suuresti sõiduki tüübist ja vanusest. Kui peres on mitu sõidukit, on oluline teada erinevatele sõidukitele kehtivaid nõudeid.

Sõiduki ülevaatus kehtib vastavalt sõiduki tüübile ja vanusele

Kuigi tehniline ülevaatus on kohustuslik paljudele erinevatele sõiduki tüüpidele, oleneb ülevaatus aja kehtivus sõiduki tüübist. Ülevaatus kehtib erinevatel sõidukitel järgnevalt:

 •   M1, L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid
  • Sõiduki esmaregistreerimisel on ülevaatus kehtiv 48 kuud;
  • Sõidukil vanuses kuni 10 aastat, kehtib tehniline ülevaatus 24 kuud;
  • Sõidukil vanuses rohkem kui 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 12 kuud.
 • O1 kategooria sõidukid
  • Sõiduki esmaregistreerimisel on ülevaatus kehtiv 48 kuud;
  • Sõidukil vanuses alla või üle 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 24 kuud.
 • N1 kategooria sõidukid
  • Sõiduki esmaregistreerimisel on ülevaatus kehtiv 24 kuud;
  • Sõidukil vanuses alla või üle 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 24 kuud.
 • N2, N3, O2, O3, O4 kategooria sõidukid
  • Sõiduki esmaregistreerimisel on ülevaatus kehtiv 12 kuud;
  • Sõidukil vanuses alla või üle 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 12 kuud.
 • M2, M3 kategooria sõidukid
  • Sõiduki esmaregistreerimisel on ülevaatus kehtiv 12 kuud;
  • Sõidukil vanuses alla 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 12 kuud.
  • Sõidukil vanuses üle 10 aasta, kehtib tehniline ülevaatus 6 kuud.
 • Vanasõiduki kategooria sõidukid
  • Vanasõiduki ülevaatus kehtib 48 kuud, kas vanasõidukiks tunnustamisest või eelmise ülevaatus aja möödumisest.

Soorita ülevaatus õigeaegselt, kontrolli kehtivust Tehnoülevaatus.ee kodulehel

Kui viimane tehniline ülevaatus on toimunud juba mõni aeg tagasi, on mõistlik kontrollida oma sõiduki tehnoülevaatuse kehtivust. Kõige lihtsam ja mugavam viis kehtivusaja kontrollimiseks on Tehnoülevaatus kodulehel, kus on vajaduse korral võimalik endale uus ülevaatus aeg broneerida.

Kodulehel ülevaatus kehtivuse kontrollimine on lihtne: tuleb sisestada vaid sõiduki number, pärast mida näitab süsteem sõiduki esmast registreerimise aega ja ülevaatus kehtivusaega. Kui ülevaatus on veel aktiivne, on võimalik kehtivuse läbi saamisel tellida tasuta meeldetuletus. Nii saadab süsteem automaatse kirja, et kohustuslik ülevaatus tuleb uuesti sooritada.

Kui ülevaatus on kehtetu, siis sõita ei tohi

Tehniline ülevaatus ja selle õigeaegne sooritamine on äärmiselt oluline, sest kehtetu ülevaatus keelab sõidukiga sõitmise. Kui auto ülevaatus on läbi saanud, siis tuleb esimesel võimalusel lähimasse tehnoülevaatuspunkti suunduda.

Vastavalt Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete määrusele lubab kehtetu tehniline ülevaatus sõita vaid mööda lühimat teed remonditöökotta, Maanteeametisse või tagasi parkimiskohta.

Rikkudes sätestatud piiranguid ning liigeldes muul otstarbel, võib sõidukijuhile puudulik tehniline ülevaatus tuua kuni 400€ suuruse rahatrahvi. Seega on igati soovituslik sooritada kohustuslik ülevaatus õigeaegselt.

Kuidas saada teada, kas minu sõidukil on kehtiv ülevaatus

Kehtiv tehniline ülevaatus on liikluses äärmiselt oluline, sest vaid regulaarse kontrolliga on võimalik tagada võimalikult ohutu ja keskkonnasäästlik liikluskultuur. Kehtetu ülevaatus on ka ohumärk ametivõimudele, millest tulenevalt võib kehtetu tehniline ülevaatus tuua liikluses osaledes rahatrahvi.

Tehniline ülevaatus ja kindlustus

Kui tehniline ülevaatus on märkamatult läbi saanud ja sõidukiga tuleb lähimasse ülevaatus punkti sõita, võib tekkida küsimus, kuidas mõjutab kehtetu auto ülevaatus avarii korral liikluskindlustust? Isegi kui tehniline ülevaatus on kehtetu, kehtib jätkuvalt nii liikluskindlustus kui kaskokindlustus, millest tulenevalt ei esine suuri muutusi kindlustusseltsi silmis kahjustuste hüvitamisel.

Küll aga on kaskokindlustuse jaoks kehtiv ülevaatus olulisem kui liikluskindlustuse korral: näiteks kui selgub, et õnnetuse põhjustasid rikkis pidurid ning sõidukil puudub kehtiv ülevaatus, ei pruugi sõidukijuht avarii korral hüvitist saada.

Seega tasub auto ülevaatus teostada alati enne ülevaatus kuupäeva möödumist, et olla kindel nii kindlustuses kui kehtivates reeglites.

Tehniline ülevaatus ja selle kehtivusaeg on lihtsalt kontrollitav

Kuna kohustuslik ülevaatus ja selle kehtivusaeg võib märkamatult mööduda, on oluline kehtivusaeg kergesti märgatavasse kohta kirja panna. Kui aga enam ei meenu, millal ülevaatus lõpeb, on kõige lihtsam ja kiirem viis ülevaatus kuupäeva Tehnoülevaatus.ee kodulehel kontrollida.

Kontrollimiseks tuleb sõiduki number Tehnoülevaatus broneeringusüsteemi sisestada. Numbrit sisestades ei pea sõidukile ülevaatus aega broneerima, vaid koduleht kuvab informatsiooni ülevaatus aja kehtimise kohta. Kui sõiduki tehniline ülevaatus on lähiajal kehtetuks muutumas, on võimalus samal veebilehel sõiduki või auto ülevaatus Tallinnas broneerida.

Meeldetuletus kui ülevaatus hakkab läbi saama

Isegi kui sõiduki tehniline ülevaatus veel kehtib, siis soovitame tellida ülevaatus aja kohta meeldetuletuse Tehnoülevaatus kodulehel. Igapäeva tegevustes kipub tihti auto ülevaatus sootuks ununema, mistõttu on hea, kui süsteem genereerib kehtivusaja lõppedes automaatse teavituse. Automaatne meeldetuletus saadetakse kodulehel sisestatud meiliaadressile. Nii on võimalik vältida ebameeldivat olukorda, kui kehtetu ülevaatus takistab sõidukiga sõitmist.

Ülevaatus – mida täpselt kontrollitakse

Kuigi tehniline ülevaatus on korraline toiming, võib tihti tekkida inimestel küsimus, mida täpsemalt ülevaatus hõlmab. Antud küsimuse vastus on aga lihtne, sest ülevaatus toimub vastavalt riiklikule määrusele, kus on sätestatud erinevad normid ning tavad, mida peab iga liikluses osaleja järgima.

Tehniline ülevaatus tugineb seadusele

Kõik, mida tehniline ülevaatus hõlmab ning osad, mida kontrollitakse, on sätestatud vastava määrusega. Kohustuslik ülevaatus kontrollib, kas sõiduk vastab kehtestatud nõuetele, millest tulenevalt kontrollitakse:

 • Pidurisüsteemi
  • Kontrollitakse sõidu- ja käsipiduri, pedaali ja teiste pidurisüsteemi osade mehaanilist seisundit ja toimimist. Kontroll teostatakse nii visuaalselt, käitamisega, teekatsetustega ning ühenduste lahtivõtmisega.
 • Juhtimisseade
  • Vaadeldakse ja testitakse roolimehhanismi, -ratast, -sammast ja juhtrauda.
 • Nähtavus
  • Kontrollitakse klaasi, tahavaate peeglite ja -seadmete seisundit, võimalikke vaatevälja takistusi. Kontrollitakse klaasipuhastite, -pesurite, -soojendi ja tõstukite tööd.
 • Tuled, helkurid ja elektriseadmed
  • Kontrollitakse kõikide tulede töötamist, tugevust vastava seadmega või tulede testimisega.
 • Sõiduki identifitseerimine
  • Kontrollitakse sõiduki dokumente, valmistajatehase tähist ja registrimärki, nende õigsust ja vastavust.
 • Veermik ja vedrustus
  • Kontrollitakse veermiku ja vedrustuse töökorda, kontroll teostatakse kanalil, tõstukil või lõtkutestril.
 • Šassii ja kinnitatavad osad
  • Visuaalne kontroll šassiile ehk raamile, sellele kinnituvatele osadele, kabiinile ja kerele.
 • Heitgaasid ja saaste
  • Heitgaasianalüsaatori ja suitsususe mõõturi abil kontrollitakse väljutavaid heitgaase ja müra. Vaadeldakse lekkeid.
 • Turvavarustus
  • Kontrollitakse turvavöösid ja turvavarustust, selle vastavust nõuetele ning töökorras olekut.
 • Vastavalt sõiduki liigile kontrollitakse ka
  • Taksomeetrit, bussi, õppesõidukit, alarmsõidukit, spidomeetrit ja teisi mõõteseadmeid.

Kordus ülevaatus ehk vigade parandus

Kui tehniline ülevaatus tuvastab sõidukil vead, määratakse sõidukile kordus ülevaatus, enne mida tuleb vead elimineerida. Kui sõidukit ootab kordus ülevaatus, on see märgitud nõuetele mittevastavaks ning ülevaatus tuleb sooritada uuesti samas ülevaatus punktis mis algselt.

Kui ülevaatus on ebaõnnestunud ning sõiduk on märgitud nõuetele mittevastavaks, tuleb kordus ülevaatus sooritada enamjaolt kuuajase perioodi vältel.

Kordus ülevaatus võib piirduda vaid korralisel ülevaatusel esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui kordus ülevaatus toimub:

 • Juhul kui korraline ülevaatus on veel kehtiv kuni selle lõpuni ning 30 päeva pärast seda.
 • Kuni 30 päeva kordus ülevaatus kohustuse määramisest, kui puudus eelnevalt kehtiv korraline ülevaatus.
 • Liikluses ei tohi osaleda, kui kordus ülevaatus määrati enam kui 60 päeva tagasi.

3 asja, mida pead teadma, et ülevaatus läbida

Ülevaatus on võimalik läbida vaid siis, kui sõiduk vastab seaduses sätestatud normidele. Seega ei tasu minna ülevaatus punkti vigase sõidukiga, lootuses et ehk lastakse läbi. Kuna ülevaatus kontrollib sõiduki osasid, mis on seaduses täpselt määratletud, on aga mõistlik ülevaatus alles pärast eelkontrolli teostada.

Teosta kodune ülevaatus ise

Tehniline ülevaatus on rutiinne põhjalik kontroll, mille käigus jäävad harva, kui üldse, sõiduki vead peitu. Et olla aga positiivses ülevaatus tulemuses kindel, on soovituslik kontrollida enda sõidukit ise, enne ülevaatus punkti suundumist. Enamus sõiduki ohutust ja töökorda oluliselt mõjutavad vead on võimalik lihtsalt ise tuvastada. Lastes võimalikud rikked juba ülevaatus tähtajale eelnevalt korda teha, jääb kordusülevaatus ära.

Tehniline ülevaatus hõlmab nii sõiduki identifitseerimist, pidurisüsteemi, juhtimisseade, nähtavuse, tulede, veermiku, raami, kere ja muu sõiduki varustuse kontrolli, seega on mõistlik veenduda ise sõiduki töökorras. Mitmeid tegureid saab kontrollida lihtsalt ja visuaalselt, kuid mõned kontrollitavad osad võivad vajada mõne tööriista abi.

Soe mootor ja tehniline ülevaatus

Ülevaatus hõlmab heitgaaside ja lekete kontrolli, millest tulenevalt on soovituslik teha enne ülevaatus aega väike soojendussõit. Soojendussõit on vajalik, et põletada tekkinud üleliigne tahm ning saada sõiduki tavapärase kasutamisega kõige sarnasem tulemus.

Tehniline ülevaatus käsitleb heitgaaside mõõtmist ottomootoriga sõidukitel alates aastast 1973 ja diiselmootoriga sõidukitel alates aastast 1980, seega kvalifitseeruvad nõude alla suurem hulk tänapäeva autosid.

Heitgaaside ja lekete kontroll on äärmiselt oluline ülevaatus osa, kuna tegemist on sõiduki osadega, mis võivad ümbritsevat keskkonda kõige rohkem kahjustada. Tehniline ülevaatus pole oluline vaid sõidukite tehnilise ohutuse tagamisel, aga ka kahjuliku keskkonna mõju maksimaalsel vähendamisel. Mida probleemsem on sõiduk, seda rohkem kahju teeb see keskkonnale.

Ülevaatus on võimalik ilma sõiduki dokumentideta

Kui enamjaolt on ülevaatus punkti suunduvatel sõidukijuhtidel meeles oma sõiduki ohutuses ise eelnevalt veenduda, võib tihti ununeda üks pisiasi:  sõiduki dokumendid. Sõiduki registreerimistunnistus on vajalik, kuid kuna sõiduki andmed on registris saadaval ei jää ülevaatus registreerimistunnistuse puudumisel tegemata.  

Kui aga dokumendid on puudu, saab ülevaatuse teostada, kuid sõidukijuht koos registreerimistunnistusega peab naasma ülevaatuspunkti ülevaatuse kande sisestamiseks registreerimistunnistusele või alternatiivina tellima uue registreerimistunnistusse Transpordiametist.  

ÜLEVAATUS – seotud õigusaktid ja riiklik regulatsioon

Tehniline ülevaatus on reguleeritav riiklike määruste ja seadustega, mis määravad nii ülevaatus kehtivusaja kui ka kontrollitavad sõiduki osad. Kuna tegemist on üleriigiliste nõuetega, on oluline, et iga sõidukijuht oleks nii määruste, seaduste kui nõuetega kursis.

Tehniline ülevaatus, seotud määrused ja seadused

Kohustuslik ülevaatus tugineb Liiklusseadusel. Seadus fikseerib ülevaatus üldnõuded, korraldamise, esitamise tähtajad. Veel hõlmab seadus erinevaid sõiduki kategooriaid, kontrollitavaid sõidukigruppe ja nõudeid sõiduki ülevaatus punktidele. Liiklusseaduses esitatud punktid on kohustuslikud järgimiseks, et korraldada võimalikult ohutut ning kõigi liiklejatega arvestavat liikluskultuuri.

Tehnoülevaatuse määruse üks olulisemaid osasid on sõiduki kohustuslikule kontrollimisele kuuluvad punktid, millele tuginedes teostatakse erinevate sõidukite osade kontroll.

Äärmiselt oluline dokument, millele tehniline ülevaatus põhineb, on majandus ja kommunikatsiooniministri määrus nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”. Määruses on fikseeritud lisaks mootorsõiduki ülevaatus nõuetele ka haagise tehnonõuded, reguleerimisala, mõisted ja nõuded ülevaatus punktile ja selle inventarile.  

Transpordiamet ja ülevaatus

Tehniline ülevaatus kuulub Transpordiameti tegevusvaldkonda, seega on Transpordiameti kodulehel põhjalik ülevaade sõidukite tehnoülevaatuse kohta. Transpordiameti kodulehelt saab infot nii masinate kui sõiduki ülevaatus reeglite, vaide esitamise, ülevaataja atesteerimise ja ülevaatuspunkti nõuete kohta. Kodulehel on toodud ülevaade ülevaatus regulatsioonide olulisematest punktidest, määrustest ja ülevaatus punktide asukohtadest.

Kus teha ülevaatus Peetris

Tehnoülevaatuse Peetris asuv ülevaatus punkt on üks Eesti suurim ja kaasaegsem ülevaatus punkt. Helgi teel teostatakse tehniline ülevaatus mitmel liinil samaaegselt, seega saab auto ülevaatus tehtud maksimaalselt vaid 15 minutiga. Veel on võimalik sobiv ülevaatus aeg broneerida Tehnoülevaatus kodulehel tehnoülevaatus.ee, vältides helistades tekkivat ajakulu või kohapeal järjekorras ootamist.

Ülevaatus Tallinna piiril Helgi teel

Tehnoülevaatusel on ülevaatus teenuse pakkumisel kogemust juba üle 20 aasta, millest tulenevalt on spetsialistid rikkalike kogemustega ning teevad oma tööd professionaalselt. Helgi tee 4 ülevaatuspunktis on veel kaasaegsed masinad, mis võimaldavad teostada tehniline ülevaatus mugavalt nii töötajale kui kliendile.

Tehnoülevaatuspunktis Peetris on võimalik sõidukijuhil samal ajal kui ülevaatus toimub puhata mugavas ooteruumis, kus avaneb vaade ülevaatus ruumi. Nii on võimalik nautida kohvi, vaadata saated, ent samal ajal hoida silma peal ka oma sõidukil.

Tehniline ülevaatus Peetris

Tehniline ülevaatus Peetris toimub aadressil Helgi tee 4. Helgi tee ülevaatuspunkt on avatud argipäevadel 9:00–20:00 ja laupäeval 09:00–17:00, pühapäeval suletud. Kuna tehniline ülevaatus toimub Profdiagnosstik Tehnoülevaatus punktides äärmiselt kiiresti, võib tihti saada ülevaatus aja juba broneerimise päevaks.

Kuidas broneerida tehniline ülevaatus Peetris?

Helgi tee tehniline ülevaatus on broneeritav mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel, kus on võimalik kontrollida oma sõiduki ülevaatus kehtivusaega ning valida endale vajadusel kalendrist sobiv ülevaatus aeg. Nii kohustuslik ülevaatus kui ka teised teenused on Tehnoülevaatus punktides fikseeritud hinnaga, mis on avalikud kodulehel.

Tehnoülevaatus pakub kodulehel broneerijatele teenust soodustusega, tehes broneerimise kodulehel mugavaks ja soodsaks.

Broneeri tehniline ülevaatus Peetris, Helgi teel Tehnoülevaatuse kodulehel!

Kus teha ülevaatus Tallinnas?

Lisaks Tehnoülevaatuse punktile Peetris, teostatakse tehniline ülevaatus nii autodele, mootorratastele kui ka teistele sõidukitele Tallinnas. Ülevaatus Tallinnastoimub Tehnoülevaatus punktis aadressil Ehitajate tee 116 ja Rocca al Mare keskuses.

Miks valida ülevaatus Tallinnas Tehnoülevaatus.ee punktis?

Ülevaatus Tallinnas Profdiagnostik Tehnoülevaatus punktis on teenus, mille kvaliteedis võib kindel olla. Töötajad, kelle ülesanne on tehniline ülevaatus sooritada, on oma ala spetsialistid ning rikkaliku kogemustepagasiga. Tänu pikaajalisele töökogemusele mõistavad Tehnoülevaatuse eksperdid sõidukeid läbi ja lõhki, millest tulenevalt osatakse kontrollida sõidukeid võimalikult efektiivselt ning kiirelt.

Samuti, kui sõidukil peaks ülevaatus punktis esinema vigasid, oskavad spetsialistid nõu anda ning tekkinud küsimustele vastata.

Veel väärtustab Tehnoülevaatus nii Tallinnas kui Peetris oma töös parimat klienditeenindust ja koostööd. Ülevaatus ei pea olema ebameeldiv või tüütu, just sellepärast on Profdiagnostik ülevaatuspunktis mugavad ootealad, kus saab hetkeks puhata ja kohvi juua. Meeldiva klienditeeninduse loomisse aitab kaasa asjaolu, et ülevaatus teostatakse spetsialistide poolt alati puhaste riietega, millest tulenevalt võib klient kindel olla, et tema sõidukit hoitakse väga hoolikalt. Tehnoülevaatuse jaoks on oluline, et klient lahkuks alati teeninduspunktist hea tujuga.

Tehniline ülevaatus Tallinna Tehnoülevaatus punktis

Nii nagu kasutatakse Peetri ülevaatuspunktis kaasaegset tehnikat, kasutatakse seda ka Tallinnas. Kuna nii kliendi kui Tehnoülevaatuse spetsialistide aeg on äärmiselt väärtuslik, toimub tehniline ülevaatus selleks vastavate masinatega, et pakkuda võimalikult kiiret teenust. Nii on võimalik, et ülevaatus kestab vaid 15 minutit.

Tehniline ülevaatus Tallinnas toimub Tehnoülevaatuse punktis aadressil Ehitajate tee 116 ja Rocca al Mare kesksues. Ülevaatus Tallinnas Ehitajate tee 116 on võimalik sooritada tööpäevadel 9:00–21:00 ja laupäeval 10:00–17:00. Rocca al Mare keskuses kõigil nädalapäevadel. 

Kuidas broneerida tehniline ülevaatus Tallinnas?

Broneeri tehniline ülevaatus mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel. Nii nagu korraline ülevaatus on kiire toiming, on seda ka broneerimine: sisesta kodulehel sõiduki number, kontrolli ülevaatus kehtivusaega ning vali kalendrist endale sobiv aeg ülevaatus punkti külastamiseks. Broneeringu eest on võimalik tasuda kodulehel, saades nii teenuse hinnast soodustust.

Broneeri tehniline ülevaatus Tallinnas soodsalt ja mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel!

Ülevaatus – seotud küsimused ja vastused

Ülevaatus - mida pead teadma enne tulekut

Kuigi kohustuslik ülevaatus on korraline toiming, võib siiski tehniline ülevaatus ka üllatusi tuua. Siit leiad enamlevinud küsimused ja huvipakkuvad artiklid teemal tehniline ülevaatus.

Mida teha, kui puudub ülevaatus?

Ostsin just vanema auto, millel puudub ülevaatus. Kuna auto sõidab, aga vajab putitamist, pean sellega töökotta sõitma. Kas võin sõita autoga, millel pole ülevaatust?

Vastuse oma küsimusele leiad meie blogiartiklist teemal, mida teha siis, kui sõidukil puudub tehnoülevaatus?

Kuidas toimub mootorratta ülevaatus?

Olen varem sõitnud sõiduautoga, seega olen selle ülevaatus nõuetest teadlik. Tegin aga hiljuti mootorratta load ja ostsin uue masina. Kuidas toimub mootorratta ülevaatus?

Meie blogiartiklist saad teada kõik vajaliku teemal mootorratta ülevaatus.

Traktori ülevaatus

Kas pean traktori ülevaatuseks oma traktoriga teeninduspunkti tulema?

Loe traktori tehnoülevaatuse kohta meie blogist.

Ei saanud ülevaatuselt läbi?

Käisin autoga kohustuslikul ülevaatusel, aga autol esines paar viga ja mind saadeti korduvülevaatusele. Mis ma tegema pean?

Vigade avastamisel on korduvülevaatus tavapärane toiming. Loe kordusülevaatuse kohta meie blogist.

Haagise ülevaatus

Olen ostmas endale just haagist, aga pole haagise ülevaatuse kohta palju kuulnud. Kui tihti ülevaatus toimub ja mida peaksin eelnevalt teadma?

Meie blogist leiad kõik olulise haagise tehnoülevaatuse kohta.

Järelkäru ülevaatus

Sain järelkäruga liigeldes politseilt info, et minu järelkäru ülevaatus hakkab lõppema. Kuidas ma tean, kui kaua järelkäru ülevaatus kestab? 

Järelkäru ülevaatus oleneb selle vanusest ja esmaregistreerimise ajast. Loe, kuidas toimub järelkäru tehnoülevaatus meie blogist.

Millised on ülevaatuse nõuded?

Varasemalt on ülevaatusel kontrollitud autot päris põhjalikult, aga kas saan ka enne ülevaatus punkti suundumist midagi ise üle kontrollida, mida ülevaatusel kontrollitakse? Tahaksin olla kindel, et auto saab ülevaatuselt läbi.

Tehnoülevaatuse nõuded ja nõuanded läbimaks tehniline ülevaatus leiad meie blogist.

Kuidas toimub sõidukite tehnoülevaatus?

Tahaksin saada ülevaadet sellest, kuidas auto ülevaatus toimub. Kuna olen esmakordne autojuht, siis tahaksin end põhiinfoga kurssi viia.

Meie blogiartikkel teemal kuidas toimub sõidukite tehnoülevaatus annab hea ülevaate tehnoülevaatusest.

Veoauto ülevaatus

Kuidas erineb veoauto ülevaatus auto ülevaatusest? Kas seal on erinevad tähtajad?

Meie blogiartikkel veoauto tehnoülevaatuse kohta aitab veoauto ülevaatuse osas selgust luua.

Stressivaba ülevaatus on võimalik

Pean esimest korda oma autoga ülevaatusele minema. Mille peaksin kaasa võtma ja mida ülevaatusel kontrollitakse?

Auto tehnoülevaatus võib olla täiesti stressivaba, loe ettevalmistuse ja ülevaatuse kohta rohkem blogist.

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Loe ka neid kasulikke artikleid tehnoülevaatuse kohta

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

Tehnoülevaatuse ABC

Tehnoülevaatus on igale sõidukijuhile kohustuslik toiming, mis tuleb regulaarselt läbida. Küll aga võib tehnoülevaatusega seoses tekkida erinevaid küsimusi, millele sooviks tehnoülevaatusele eelnevalt vastust saada.Tehnoülevaatus on igale sõidukijuhile kohustuslik...

LOE EDASI

Tehnoülevaatuse ABC

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113 | HTML Sitemap