Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

ÜLEVAATUS – kõik mida vajad, et teha sõiduki ülevaatus.

Ülevaatus on iga sõidukijuhi üks olulisemaid kohustusi, et tagada turvaline liikluskultuur kõigile liikluses osalejatele. Erinevate sõidukite kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, ent oleneb sõiduki vanusest ja liigist.

Artikkel annab põhjaliku ülevaate, mis on sõidukite ülevaatus, kuidas sooritatakse tehniline ülevaatus ning kuidas kohustuslik ülevaatus edukalt läbida. 

Mis on sõidukite ülevaatus
Kuidas teha sõidukile ülevaatus
Kuidas ülevaatus edukalt läbida
Erinevate sõidukite ja transpordivahendite ülevaatus
Kui tihti tuleb teha ülevaatus
Kuidas saada teada, kas sõidukil on kehtiv ülevaatus
Ülevaatus – mida täpselt kontrollitakse
3 asja, mida pead teadma, et ülevaatus läbida
Ülevaatus – seotud õigusaktid ja riiklik regulatsioon
Kus teha ülevaatus Peetris
Kus teha ülevaatus Tallinnas
Korduvad küsimused seoses teemaga ÜLEVAATUS
Kuidas teha ülevaatus vaid 15 minutuga

ülevaatus

Mis on sõidukite ülevaatus

Tehniline ülevaatus on kohustuslik toiming, mille peab sooritama iga sõiduki omanik olenevalt nende sõiduki vanusest, liigist ning eripäradest. Ülevaatus on koht, kus kontrollitakse sõidukite tehnilist seisukorda eesmärgiga vähendada rikkis sõidukiga liikluses osalemisel suurenenud kahju keskkonnale ning aidata kaasa ohutu liikluskultuuri loomisele.

Ülevaatus on oluline toiming, et tagada sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsust ja täpsustada liiklusregistri andmebaasi. 

Auto ülevaatus ja teised ülevaatus liigid

Ülevaatus on tihti koht, kus avastatakse sõidukil puudusi, mis võivad tähelepanuta jättes osutuda kas ohtlikuks või likvideerimisel äärmiselt kulukaks. Kõige tuntum ülevaatus liik on tihti just korraline kohustuslik ülevaatus, aga ülevaatus tuleb sooritada ka teistel põhjustel. 

Ülevaatus on jagatud järgnevalt:


Kui palju maksab ülevaatus?

Auto ülevaatus Tallinnas soorita Tehnoülevaatus punktides Tallinnas ja Peetris. Tehnoülevaatus pakub oma klientidele fikseeritud hinnaga teenust, näiteks on enamlevinud sõidukite ülevaatus hinnastatud järgnevalt:

Kui aga ülevaatus on läbi saamas ning on tarvis broneerida ülevaatus aeg, pakub Tehnoülevaatus kodulehel broneerides ja teenuse eest tasudes soodustust. Kuna ülevaatus aja broneerimine on kodulehel kiire ning mugav, aitab see säästa nii raha kui aega. Samuti on kodulehel olemas hinnakiri kõikide sõidukite ülevaatus hindadega.

Kui kaua teostatakse ülevaatus Tehnoülevaatus punktides?

Ülevaatus Tehnoülevaatus punktides on äärmiselt kiire. Kuna ülevaatus punktides töötatakse korraga mitmel liinil, on võimalik sooritada auto ülevaatus Tallinnas ja Peetris vaid 15 minutiga. Kuigi ülevaatus teostatakse veerand tunniga, on võimalik kliendil puhata ooteruumis, juua kohvi ning vaadata telesaateid. Samuti avaneb ootesaalist vaade ülevaatus ruumi, tänu millele on võimalik oma sõidukit ülevaatust teostades jälgida.

ülevaatus

Kuidas teha sõidukile ülevaatus

Nii auto ülevaatus kui teiste sõidukite ülevaatus on sõiduki omanikule äärmiselt lihtne toiming, millest suurem osa jääb ülevaatuspunkti kanda. Sõiduki omaniku kohustus on vaid õigeaegselt ülevaatus punkti tulla ning vajalikud dokumendid ülevaatus kohta esitada.

Kus toimub tehniline ülevaatus?

Sõiduki või auto ülevaatus toimub selleks volitatud teenuspakkujate juures, mille loetelu on esitatud Transpordiameti kodulehel. Erinevate sõidukite, aga ka auto ülevaatus Tallinnas on teostatav Tehnoülevaatus punktides nii Tallinnas kui Peetris.

Oluline on veel mainida, et sõiduki ülevaatus on võimalik teostada sõltumata selle registreerimiskohast: näiteks kui auto on registreeritud Tartus, on siiski võimalik korraldada auto ülevaatus Tallinnas. Küll aga kui sõidukile määrati korduv ülevaatus, tuleb kordusülevaatus teostada samas ülevaatus punktis, kus ülevaatus algselt teostati.


ülevaatus peetri asukoht
ülevaatus tallinn asukoht

Auto ülevaatus hakkab lõppema, kuidas edasi tegutseda?

Kui sõiduki või auto ülevaatus on lõppemas, on oluline esimesel võimalusel ülevaatus punkti suunduda. Tehniline ülevaatus on enamlevinud sõidukitele kohustuslik toiming ja kehtetu ülevaatus võib tuua sõidukijuhile rahatrahvi summas kuni 200€.

Avastades, et sõiduki tehniline ülevaatus on lõppemas või juba lõppenud, broneeri aeg lähimasse ülevaatus punkti. Nimelt keelab kehtetu ülevaatus sõidukiga liiklemise, välja arvatud juhul kui sõidukiga sõidetakse mööda lühimat teed pidi lähimasse remondikohta, ülevaatus punkti, Maanteeametisse või parkimiskohta.

Kui aga tehniline ülevaatus veel loetud päevad kehtib, võib sõidukiga liigelda. Küll aga soovitame ülevaatus läbida enne kriitilist aega.

Tehniline ülevaatus ei pea olema tüütu toiming – broneeri aeg Tehnoülevaatus kodulehel

Tihti jääb õigeaegselt sooritatud tehniline ülevaatus ära just inimeste kiire eluviisi või laiskuse tõttu: iga päev on rohkelt toimetusi ning ülevaatus punkti helistamine ja aja broneerimine on tüütu lisakohustus. Seevastu on kõikide sõidukite sealhulgas auto ülevaatus äärmiselt mugav ja kiire toiming tänu Tehnoülevaatus broneerimissüsteemile. 

Broneerides aja Tehnoülevaatus punktidesse on võimalik leida endale sobiv aeg ning tasuda teenuse eest mugavalt kodulehel, endale sobival ajal. Nii ei pea võtma oma päevast aega, et teeninduspunkti helistada ja vabu aegu küsida, vaid saab mugavalt vastavalt enda eelistustele aja broneerida.

Tehnoülevaatus klientidele kehtib kodulehel broneerides ja tasudes teenuse hinnalt soodustus. 

ülevaatus

Kuidas ülevaatus edukalt läbida

Kuna ülevaatus sooritatakse eesmärgiga hinnata sõiduki seisukorda ning vastavust nõuetele,  on sõidukijuhile igati mugav, kui auto ülevaatus läbitakse esimesel korral. Teisisõnu on mõistlik parandada sõidukil esinevad vead enne, kui teostatakse kohustuslik ülevaatus. Eelnev vigade parandus aitab kaasa sellele, et ülevaatus edukalt läbitakse.

Teosta ise sõidukile ülevaatus 

Kuigi kohustuslik tehniline ülevaatus hindab sõiduki seisukorda vastavalt fikseeritud normidele ja nõuetele, aitab eelkontroll ülevaatus edukalt läbida. Teostades enne tehnoülevaatusele suundumist ise üldine ülevaatus, on võimalus tekkinud vead eemaldada, mis aitab omakorda vältida kordus ülevaatus vajadust.

Enne, kui sinu sõidukile sooritatakse ülevaatus, kontrolli üle järgnev:

Lisaks eelnevale, üldisele sõiduki töökorra hindamisele, hõlmab auto ülevaatus kohustuslike lisatarvikute kontrolli. Selleks soovitame olla valmis esitama ülevaatus punktis järgnevad lisatarvikud:

Ülevaatus ja tulekustuti

Nagu eelnevalt mainitud, kuulub sõiduki lisatarvikute alla tulekustuti, mille kehtivust tuleb regulaarselt kontrollida. Kuna tulekustuti olemasolu sõidukis on äärmiselt oluline just igapäeva liikluses ja ohutuse tagamisel, hõlmab selle kontrolli just tehniline ülevaatus.

Tulekustuti puhul on äärmiselt oluline, et see asub sõidukis lihtsasti ligipääsetavas kohas, et seda oleks võimalikult lihtne haarata ning tulekustuti kinnitusi oleks võimalik avada abivahenditeta.

Kuigi ülevaatus tulekustuti asukoha kontrolli ei käsitle, siis ohutuse huvides soovitame vaadata üle tulekustuti asukoha oma sõidukis. Nii on kindel, et juhul kui tulekustutit peaks tarvis olema, on võimalik seda reaalselt kasutada. 

Tehniline ülevaatus kontrollib eelkõige tulekustuti säilivusaega, ent kustutile tehakse ka visuaalne ülevaatus, et veenduda selle töökorras. Kui tulekustuti ülevaatus on probleemne, on võimalik Tehnoülevaatus punktidest soetada uus kustuti. Tulekustuti ülevaatus läbitakse, kui on olemas:

ülevaatus

Erinevate sõidukite ja transpordivahendite ülevaatus

Tehniline ülevaatus on keskkonnasäästliku ja ohutu liikluskultuuri tagamisel äärmiselt oluline protseduur, mis on kohustuslik paljudele liikluses osalevatele sõidukitele. Enamlevinud sõidukina on pildis just auto ülevaatus, ent ülevaatus kohustus kehtib samuti teistele sõiduki tüüpidele. 

Millistele sõidukitele on ülevaatus kohustuslik?

Ülevaatus pole kohustuslik kõigile mootorsõidukitele, küll aga peab iga sõiduki omanik või vastutav isik tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele. Kohustuslik ülevaatus kehtib järgmistele sõidukitele:

Küll aga pole ülevaatus kohustuslik järgmistele sõidukitele:

Veel kehtib erand väikesaarel kasutatavate mootorsõidukite ja nende haagiste kohta, kus ei pea olema nimetatud sõidukitel kehtiv ülevaatus. Küll aga kehtib väikesaartel sõiduki omanikele ja vastutavatele kasutajatele kohustus tagada talle kuuluva või tema valduses oleva sõiduki õige kasutamine, tehniline korrasolek ja nõuetekohane hoidmine.

Seega pole kohustuslik ülevaatus, ent sõiduk peab siiski tehnonõuetele vastama.

Kui palju maksab erinevate sõidukite ülevaatus?

Tehniline ülevaatus, selle ülesehitus ja hind oleneb eelkõige sõiduki tüübist. Kuigi erinevate teenuspakkujate hinnad on sarnased, on vastavalt Tehnoülevaatus hinnakirjale enamlevinud sõidukite ülevaatus hinnastatud järgnevalt:

Eelnevalt on toodud ülevaatus hinnad Tehnoülevaatus kodulehel broneerijatele, kellele kehtib teenuse hinnast kodulehel broneerides ja tasudes soodustus. Kohapeal tasudes on hinnad seega kallimad. 

Sõiduki tehniline ülevaatus on pikas perspektiivis toiming, mis aitab sõidukijuhil säästa raha. Kuna kohustuslik ülevaatus on regulaarne protseduur, mille käigus kontrollitakse sõiduki erinevaid osasi ning nende vastavust nõuetele, on võimalik avastada tekkinud vead juba algusfaasis.

Nii on võimalik vältida vigade süvenemisel ka suurenenud remondikulusid. 

Kuna sõiduk on tervik, mis toimib erinevate osade koosmõjul, võib üks murdunud, kulunud või puuduolev osake kulutada teisi sõiduki osasid, mis omakorda võivad oluliselt mõjutada sõiduki tööd. Kuigi kohustuslik ülevaatus toimub regulaarselt, soovitame aeg-ajalt ise sõidukit ja selle osasid kontrollida.

ülevaatus

Kui tihti tuleb teha ülevaatus

Tehniline ülevaatus on regulaarne toiming, mille sagedus oleneb suuresti sõiduki tüübist ja vanusest. Kui peres on mitu sõidukit, on oluline teada erinevatele sõidukitele kehtivaid nõudeid.

Sõiduki ülevaatus kehtib vastavalt sõiduki tüübile ja vanusele

Kuigi tehniline ülevaatus on kohustuslik paljudele erinevatele sõiduki tüüpidele, oleneb ülevaatus aja kehtivus sõiduki tüübist. Ülevaatus kehtib erinevatel sõidukitel järgnevalt:

Soorita ülevaatus õigeaegselt, kontrolli kehtivust Tehnoülevaatus kodulehel

Kui viimane tehniline ülevaatus on toimunud juba mõni aeg tagasi, on mõistlik kontrollida oma sõiduki tehnoülevaatuse kehtivust. Kõige lihtsam ja mugavam viis kehtivusaja kontrollimiseks on Tehnoülevaatus kodulehel, kus on vajaduse korral võimalik endale uus ülevaatus aeg broneerida. 

Kodulehel ülevaatus kehtivuse kontrollimine on lihtne: tuleb sisestada vaid sõiduki number, pärast mida näitab süsteem sõiduki esmast registreerimise aega ja ülevaatus kehtivusaega. Kui ülevaatus on veel aktiivne, on võimalik kehtivuse läbi saamisel tellida tasuta meeldetuletus. Nii saadab süsteem automaatse kirja, et kohustuslik ülevaatus tuleb uuesti sooritada. 

Kui ülevaatus on kehtetu, siis sõita ei tohi

Tehniline ülevaatus ja selle õigeaegne sooritamine on äärmiselt oluline, sest kehtetu ülevaatus keelab sõidukiga sõitmise. Kui auto ülevaatus on läbi saanud, siis tuleb esimesel võimalusel lähimasse tehnoülevaatuspunkti suunduda.

Vastavalt Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete määrusele lubab kehtetu tehniline ülevaatus sõita vaid mööda lühimat teed remonditöökotta, Maanteeametisse või tagasi parkimiskohta. 

Rikkudes sätestatud piiranguid ning liigeldes muul otstarbel, võib sõidukijuhile puudulik tehniline ülevaatus tuua kuni 200€ suuruse rahatrahvi. Seega on igati soovituslik sooritada kohustuslik ülevaatus õigeaegselt.

Kuidas saada teada, kas minu sõidukil on kehtiv ülevaatus

Kehtiv tehniline ülevaatus on liikluses äärmiselt oluline, sest vaid regulaarse kontrolliga on võimalik tagada võimalikult ohutu ja keskkonnasäästlik liikluskultuur. Kehtetu ülevaatus on ka ohumärk ametivõimudele, millest tulenevalt võib kehtetu tehniline ülevaatus tuua liikluses osaledes rahatrahvi.

Tehniline ülevaatus ja kindlustus

Kui tehniline ülevaatus on märkamatult läbi saanud ja sõidukiga tuleb lähimasse ülevaatus punkti sõita, võib tekkida küsimus, kuidas mõjutab kehtetu auto ülevaatus avarii korral liikluskindlustust? Isegi kui tehniline ülevaatus on kehtetu, kehtib jätkuvalt nii liikluskindlustus kui kaskokindlustus, millest tulenevalt ei esine suuri muutusi kindlustusseltsi silmis kahjustuste hüvitamisel. 

Küll aga on kaskokindlustuse jaoks kehtiv ülevaatus olulisem kui liikluskindlustuse korral: näiteks kui selgub, et õnnetuse põhjustasid rikkis pidurid ning sõidukil puudub kindlustus, ei pruugi sõidukijuht avarii korral hüvitist saada.

Seega tasub auto ülevaatus teostada alati enne ülevaatus kuupäeva möödumist, et olla kindel nii kindlustuses kui kehtivates reeglites.

Tehniline ülevaatus ja selle kehtivusaeg on lihtsalt kontrollitav

Kuna kohustuslik ülevaatus ja selle kehtivusaeg võib märkamatult mööduda, on oluline kehtivusaeg kergesti märgatavasse kohta kirja panna. Kui aga enam ei meenu, millal ülevaatus lõpeb, on kõige lihtsam ja kiirem viis ülevaatus kuupäeva Tehnoülevaatus kodulehel kontrollida. 

Kontrollimiseks tuleb sõiduki number Tehnoülevaatus broneeringusüsteemi sisestada. Numbrit sisestades ei pea sõidukile ülevaatus aega broneerima, vaid koduleht kuvab informatsiooni ülevaatus aja kehtimise kohta. Kui sõiduki tehniline ülevaatus on lähiajal kehtetuks muutumas, on võimalus samal veebilehel sõiduki või auto ülevaatus Tallinnas broneerida.  

Meeldetuletus kui ülevaatus hakkab läbi saama

Isegi kui sõiduki tehniline ülevaatus veel kehtib, siis soovitame tellida ülevaatus aja kohta meeldetuletuse Tehnoülevaatus kodulehel. Igapäeva tegevustes kipub tihti auto ülevaatus sootuks ununema, mistõttu on hea, kui süsteem genereerib kehtivusaja lõppedes automaatse teavituse. Automaatne meeldetuletus saadetakse kodulehel sisestatud meiliaadressile. Nii on võimalik vältida ebameeldivat olukorda, kui kehtetu ülevaatus takistab sõidukiga sõitmist.

ülevaatus

Ülevaatus – mida täpselt kontrollitakse

Kuigi tehniline ülevaatus on korraline toiming, võib tihti tekkida inimestel küsimus, mida täpsemalt ülevaatus hõlmab. Antud küsimuse vastus on aga lihtne, sest ülevaatus toimub vastavalt riiklikule määrusele, kus on sätestatud erinevad normid ning tavad, mida peab iga liikluses osaleja järgima. 

Tehniline ülevaatus tugineb seadusele

Kõik, mida tehniline ülevaatus hõlmab ning osad, mida kontrollitakse, on sätestatud vastava määrusega. Kohustuslik ülevaatus kontrollib, kas sõiduk vastab kehtestatud nõuetele, millest tulenevalt kontrollitakse:

Kordus ülevaatus ehk vigade parandus

Kui tehniline ülevaatus tuvastab sõidukil vead, määratakse sõidukile kordus ülevaatus, enne mida tuleb vead elimineerida. Kui sõidukit ootab kordus ülevaatus, on see märgitud nõuetele mittevastavaks ning ülevaatus tuleb sooritada uuesti samas ülevaatus punktis mis algselt. 

Kui ülevaatus on ebaõnnestunud ning sõiduk on märgitud nõuetele mittevastavaks, tuleb kordus ülevaatus sooritada enamjaolt kuuajase perioodi vältel.

Kordus ülevaatus võib piirduda vaid korralisel ülevaatusel esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui kordus ülevaatus toimub:

ülevaatus

3 asja, mida pead teadma, et ülevaatus läbida

Ülevaatus on võimalik läbida vaid siis, kui sõiduk vastab seaduses sätestatud normidele. Seega ei tasu minna ülevaatus punkti vigase sõidukiga, lootuses et ehk lastakse läbi. Kuna ülevaatus kontrollib sõiduki osasid, mis on seaduses täpselt määratletud, on aga mõistlik ülevaatus alles pärast eelkontrolli teostada. 

Teosta kodune ülevaatus

Tehniline ülevaatus on rutiinne põhjalik kontroll, mille käigus jäävad harva, kui üldse, sõiduki vead peitu. Et olla aga positiivses ülevaatus tulemuses kindel, on soovituslik kontrollida enda sõidukit ise, enne ülevaatus punkti suundumist. Enamus sõiduki ohutust ja töökorda oluliselt mõjutavad vead on võimalik lihtsalt ise tuvastada. Lastes võimalikud rikked juba ülevaatus tähtajale eelnevalt korda teha, jääb kordusülevaatus ära.

Tehniline ülevaatus hõlmab nii sõiduki identifitseerimist, pidurisüsteemi, juhtimisseade, nähtavuse, tulede, veermiku, raami ja muu sõiduki varustuse kontrolli, seega on mõistlik veenduda ise sõiduki töökorras. Mitmeid tegureid saab kontrollida lihtsalt ja visuaalselt, kuid mõned kontrollitavad osad võivad vajada mõne tööriista abi.

Soe mootor ja tehniline ülevaatus

Ülevaatus hõlmab heitgaaside ja lekete kontrolli, millest tulenevalt on soovituslik teha enne ülevaatus aega väike soojendussõit. Soojendussõit on vajalik, et põletada tekkinud üleliigne tahm ning saada sõiduki tavapärase kasutamisega kõige sarnasem tulemus.

Tehniline ülevaatus käsitleb heitgaaside mõõtmist ottomootoriga sõidukitel alates aastast 1973 ja diiselmootoriga sõidukitel alates aastast 1980, seega kvalifitseeruvad nõude alla suurem hulk tänapäeva autosid. 

Heitgaaside ja lekete kontroll on äärmiselt oluline ülevaatus osa, kuna tegemist on sõiduki osadega, mis võivad ümbritsevat keskkonda kõige rohkem kahjustada. Tehniline ülevaatus pole oluline vaid sõidukite tehnilise ohutuse tagamisel, aga ka kahjuliku keskkonna mõju maksimaalsel vähendamisel. Mida probleemsem on sõiduk, seda rohkem kahju teeb see keskkonnale.

Ülevaatus pole võimalik ilma sõiduki või sõidukijuhi dokumentideta

Kui enamjaolt on ülevaatus punkti suunduvatel sõidukijuhtidel meeles oma sõiduki ohutuses ise eelnevalt veenduda, võib tihti ununeda üks pisiasi: iseenda või sõiduki dokumendid. Sõiduki registreerimistunnistus ja isikut tõendav dokument on vajalikud, et sõiduki ülevaatus oleks võimalik registreerida.

Kui aga dokumendid on puudu, ei kaota sõiduki tehniline ülevaatus kehtivust, vaid sõidukijuht koos sõidukiga kutsutakse dokumentidega uuesti ülevaatus punkti tagasi.

ÜLEVAATUS – seotud õigusaktid ja riiklik regulatsioon

Tehniline ülevaatus on reguleeritav riiklike määruste ja seadustega, mis määravad nii ülevaatus kehtivusaja kui ka kontrollitavad sõiduki osad. Kuna tegemist on üleriigiliste nõuetega, on oluline, et iga sõidukijuht oleks nii määruste, seaduste kui nõuetega kursis. 

Tehniline ülevaatus, seotud määrused ja seadused

Kohustuslik ülevaatus tugineb teede- ja sideministri määrusele nr 26 “Sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtestamine”. Seadus fikseerib ülevaatus üldnõuded, korraldamise, esitamise tähtajad, nõutavad dokumendid, töömahu ja tulemuste hindamise. Veel hõlmab seadus erinevaid sõiduki kategooriaid, kontrollitavaid sõidukigruppe ja nõudeid sõiduki ülevaatus punktidele.

Tehnoülevaatuse seaduse üks olulisemaid osasid on sõiduki kohustuslikule kontrollimisele kuuluvad punktid, millele tuginedes teostatakse erinevate sõidukite osade kontroll. 

Äärmiselt oluline dokument, millele tehniline ülevaatus põhineb, on majandus ja kommunikatsiooniministri määrus nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”. Määruses on fikseeritud lisaks mootorsõiduki ülevaatus nõuetele ka haagise tehnonõuded, reguleerimisala, mõisted ja nõuded ülevaatus punktile ja selle inventarile. Määruse sisu sarnaneb eelnevalt nimetatud teede- ja siseministri määrusega, ent on siiski eraldiseisev oluline dokument. 

Kuna tehniline ülevaatus kontrollib peale sõiduki tehnilise olukorra veel tulekustuti olemasolu, on oluline järgida siseministri määrust nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule”. Antud määrus sätestab tegurid, mis mõjutavad nii tulekustuti nõudeid, paigutust ja korrashoidu, et tagada ohutus igas olukorras. 

Otseselt ülevaatus nõudeid kehtestavatele määrustele tuleb tähelepanu pöörata ka Liiklusseadusele, millele tugineb kogu liiklussüsteem ning milles sätestatud seadused on kohustuslikud järgimiseks. Liiklusseaduses esitatud punktid on kohustuslikud järgimiseks, et korraldada võimalikult ohutut ning kõigi liiklejatega arvestavat liikluskultuuri. 

Transpordiamet ja ülevaatus

Tehniline ülevaatus kuulub Transpordiameti tegevusvaldkonda, seega on Transpordiameti kodulehel põhjalik ülevaade sõidukite tehnoülevaatuse kohta. Transpordiameti kodulehelt saab infot nii traktori kui sõiduki ülevaatus reeglite, vaide esitamise, ülevaataja atesteerimise ja ülevaatus punkti rajamise kohta. Kodulehel on toodud ülevaade ülevaatus seaduse olulisematest punktidest, määrustest ja ülevaatus punktide asukohtadest. 

Kus teha ülevaatus Peetris

Tehnoülevaatuse Peetris asuv ülevaatus punkt on üks Eesti suurim ja kaasaegsem ülevaatus punkt. Helgi teel teostatakse tehniline ülevaatus mitmel liinil samaaegselt, seega saab auto ülevaatus tehtud maksimaalselt vaid 15 minutiga. Veel on võimalik sobiv ülevaatus aeg broneerida Tehnoülevaatus kodulehel, vältides helistades tekkivat ajakulu või kohapeal järjekorras ootamist. 

Ülevaatus Tallinnas Helgi teel 

Tehnoülevaatusel on ülevaatus teenuse pakkumisel kogemust juba üle 20 aasta, millest tulenevalt on spetsialistid rikkalike kogemustega ning teevad oma tööd professionaalselt. Helgi tee ülevaatus punktis on veel kaasaegsed masinad, mis võimaldavad teostada tehniline ülevaatus mugavalt nii töötajale kui kliendile.

Tehnoülevaatus punktis Peetris on võimalik sõidukijuhil samal ajal kui ülevaatus toimub puhata mugavas ooteruumis, kus avaneb vaade ülevaatus ruumi. Nii on võimalik nautida kohvi, vaadata saated, ent samal ajal hoida silma peal ka oma sõidukil. 

Tehniline ülevaatus Peetris

Tehniline ülevaatus Peetris toimub aadressil Helgi tee 4. Helgi tee ülevaatus punkt on avatud argipäevadel 9:00–20:00 ja laupäeval 09:00–17:00, pühapäeval suletud. Kuna tehniline ülevaatus toimub Tehnoülevaatus punktides äärmiselt kiiresti, võib tihti saada ülevaatus aja juba broneerimise päevaks. 

Kuidas broneerida tehniline ülevaatus Peetris?

Helgi tee tehniline ülevaatus on broneeritav mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel, kus on võimalik kontrollida oma sõiduki ülevaatus kehtivusaega ning valida endale vajadusel kalendrist sobiv ülevaatus aeg. Nii kohustuslik ülevaatus kui ka teised teenused on Tehnoülevaatus punktides fikseeritud hinnaga, mis on avalikud kodulehel.

Tehnoülevaatus pakub kodulehel broneerijatele teenust soodustusega, tehes broneerimise kodulehel mugavaks ja soodsaks.

Broneeri tehniline ülevaatus Peetris, Helgi teel Tehnoülevaatuse kodulehel!

ülevaatus peetri helgi asukoht

Kus teha ülevaatus Tallinnas

Lisaks Tehnoülevaatuse punktile Peetris, teostatakse tehniline ülevaatus nii autodele, mootorratastele kui ka teistele sõidukitele Tallinnas. Ülevaatus Tallinnas toimub Tehnoülevaatus punktis aadressil Ehitajate tee 116. 

Miks valida ülevaatus Tallinnas Tehnoülevaatus punktis?

Ülevaatus Tallinnas Tehnoülevaatus punktis on teenus, mille kvaliteedis võib kindel olla. Töötajad, kelle ülesanne on tehniline ülevaatus sooritada, on oma ala spetsialistid ning rikkaliku kogemustepagasiga. Tänu pikaajalisele töökogemusele mõistavad Tehnoülevaatuse eksperdid sõidukeid läbi ja lõhki, millest tulenevalt osatakse kontrollida sõidukeid võimalikult efektiivselt ning kiirelt.

Samuti, kui sõidukil peaks ülevaatus punktis esinema vigasid, oskavad spetsialistid nõu anda ning tekkinud küsimustele vastata.

Veel väärtustab Tehnoülevaatus nii Tallinnas kui Peetris oma töös parimat klienditeenindust ja koostööd. Ülevaatus ei pea olema ebameeldiv või tüütu, just sellepärast on mõlemas ülevaatus punktis mugavad ootealad, kus saab hetkeks puhata ja kohvi juua.

Meeldiva klienditeeninduse loomisse aitab kaasa asjaolu, et ülevaatus teostatakse spetsialistide poolt alati puhaste riietega, millest tulenevalt võib klient kindel olla, et tema sõidukit hoitakse väga hoolikalt. Tehnoülevaatuse jaoks on oluline, et klient lahkuks alati teeninduspunktist hea tujuga.

Tehniline ülevaatus Tallinna Tehnoülevaatus punktis

Nii nagu kasutatakse Peetri ülevaatus punktis kaasaegset tehnikat, kasutatakse seda ka Tallinnas. Kuna nii kliendi kui Tehnoülevaatuse spetsialistide aeg on äärmiselt väärtuslik, toimub tehniline ülevaatus selleks vastavate masinatega, et pakkuda võimalikult kiiret teenust. Nii on võimalik, et ülevaatus kestab vaid 15 minutit. 

Tehniline ülevaatus Tallinnas toimub Tehnoülevaatuse punktis aadressil Ehitajate tee 116. Ülevaatus Tallinnas on võimalik sooritada tööpäevadel 9:00–21:00 ja laupäeval 10:00–17:00.

Kuidas broneerida tehniline ülevaatus Tallinnas?

Broneeri tehniline ülevaatus mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel. Nii nagu korraline ülevaatus on kiire toiming, on seda ka broneerimine: sisesta kodulehel sõiduki number, kontrolli ülevaatus kehtivusaega ning vali kalendrist endale sobiv aeg ülevaatus punkti külastamiseks. Broneeringu eest on võimalik tasuda kodulehel, saades nii teenuse hinnast soodustust. 

Broneeri tehniline ülevaatus Tallinnas soodsalt ja mugavalt Tehnoülevaatus kodulehel!

ülevaatus tallinn mustamäe asukoht

Korduvad küsimused seoses teemaga ÜLEVAATUS

Kuigi kohustuslik ülevaatus on korraline toiming, võib siiski tehniline ülevaatus üllatusi tuua. Siit leiad enamlevinud küsimused ja huvipakkuvad artiklid teemal tehniline ülevaatus.

Ostsin just vanema auto, millel puudub ülevaatus. Kuna auto sõidab, aga vajab putitamist, pean sellega töökotta sõitma. Kas võin sõita autoga, millel pole ülevaatust?

Vastuse oma küsimusele leiad meie blogiartiklist teemal, mida teha siis, kui sõidukil puudub tehnoülevaatus?

Olen varem sõitnud sõiduautoga, seega olen selle ülevaatus nõuetest teadlik. Tegin aga hiljuti mootorratta load ja ostsin uue masina. Kuidas toimub mootorratta ülevaatus?

Meie blogiartiklist saad teada kõik vajaliku teemal mootorratta ülevaatus.

Kas pean traktori ülevaatuseks oma traktoriga teeninduspunkti tulema?

Loe traktori tehnoülevaatuse kohta meie blogist.

Käisin autoga kohustuslikul ülevaatusel, aga autol esines paar viga ja mind saadeti korduvülevaatusele. Mis ma tegema pean?

Vigade avastamisel on korduvülevaatus tavapärane toiming. Loe kordusülevaatuse kohta meie blogist.

Olen ostmas endale just haagist, aga pole haagise ülevaatuse kohta palju kuulnud. Kui tihti ülevaatus toimub ja mida peaksin eelnevalt teadma?

Meie blogist leiad kõik olulise haagise tehnoülevaatuse kohta.

Sain järelkäruga liigeldes politseilt info, et minu järelkäru ülevaatus hakkab lõppema. Kuidas ma tean, kui kaua järelkäru ülevaatus kestab? 

Järelkäru ülevaatus oleneb selle vanusest ja esmaregistreerimise ajast. Loe, kuidas toimub järelkäru tehnoülevaatus meie blogist.

Varasemalt on ülevaatusel kontrollitud autot päris põhjalikult, aga kas saan ka enne ülevaatus punkti suundumist midagi ise üle kontrollida, mida ülevaatusel kontrollitakse? Tahaksin olla kindel, et auto saab ülevaatuselt läbi.

Tehnoülevaatuse nõuded ja nõuanded läbimaks tehniline ülevaatus leiad meie blogist.

Tahaksin saada ülevaadet sellest, kuidas auto ülevaatus toimub. Kuna olen esmakordne autojuht, siis tahaksin end põhiinfoga kurssi viia.

Meie blogiartikkel teemal kuidas toimub sõidukite tehnoülevaatus annab hea ülevaate tehnoülevaatusest.

Kuidas erineb veoauto ülevaatus auto ülevaatusest? Kas seal on erinevad tähtajad?

Meie blogiartikkel veoauto tehnoülevaatuse kohta aitab veoauto ülevaatuse osas selgust luua.

Pean esimest korda oma autoga ülevaatusele minema. Mille peaksin kaasa võtma ja mida ülevaatusel kontrollitakse?

Auto tehnoülevaatus võib olla täiesti stressivaba, loe ettevalmistuse ja ülevaatuse kohta rohkem blogist.

ÜLEVAATUS VAID 15 MINUTIGA.
VALI ENDALE SOBILIK AEG JA KOHT.

ülevaatus peetri asukoht
ülevaatus tallinn asukoht