Tehnoülevaatuse E-reegel

E-reegel  on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskiri.

LOE LISAKS

Tehnoülevaatuse E-reegel - nimekiri

Tehnoülevaatuse E-reegel on seotud rahvusvahelise standardiga, mida reguleerib ÜRO Euroopa Majanduskomisjon. See standard käsitleb ratassõidukite, nende varustuse ja osade tehnonõudeid ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikust tunnustamist. E-reegel on ühtlustatud tehniliste eeskirjade kogum, mis on mõeldud tagama sõidukite ja nende osade ohutust ja kvaliteeti.

E-reegli peamine eesmärk on tagada, et sõidukid ja nende varustus vastaksid teatud rahvusvahelistele ohutus- ja tehnilistele standarditele. E-reegli numbrit iseloomustab murrujoonele järgnev number, mis viitab sellele reegli viimasele paranduste seeriale. Need parandused rakenduvad eeskirja lisades toodud nõuete kehtestamisel.

Oluline on märkida, et varasemates paranduste seeriates toodud nõuded kehtivad vastavalt sõiduki valmistamise ajale ja paranduste jõustumisele. See tähendab, et sõiduki tootmisaeg määrab, millised konkreetse E-reegli versiooni nõuded sellele kehtivad.

Kokkuvõttes on E-reegel oluline osa rahvusvahelisest jõupingutusest tagada sõidukite ühtne ohutustase üle kogu maailma, hõlbustades eri riikides toodetud sõidukite ja varuosade vastastikust tunnustamist ja kasutamist.

Loe ka siit:

Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkulepe

Regulation of the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions)

tehnoulevaatus e reegel profdiagnostik

Sõiduki  vale seadistus ja puudulik hooldus kahjustavad mitte ainult mootorit, vaid ka keskkonda, põhjustades suuremat reostust ja kütuse tarbimist. Liiklusnõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteel toimuvate õnnetuste riski.

 

E-reegel Algversioon Reegli nimetus
R 1 08.08.1960 R2 kategooria hõõglambiga asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 2 08.08.1960 Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule laternas kasutatav hõõglamp
R 3 01.11.1963 Mootorsõiduki ja selle haagise helkurid
R 4 15.04.1964 Auto (välja arvatud mootorratas) ja selle haagise registreerimismärgi valgusti
R 5 30.09.1967 Euroopa asümmeetrilise valgusjaotusega auto lamplatern («SealedBeam» – SB)
R 6 15.10.1967 Mootorsõiduki ja selle haagise suunatuled
R 7 15.10.1967 Mootorsõiduki (välja arvatud mootorratas) ja selle haagise ääre- ja pidurituled
R 8 15.11.1967 Halogeenlambiga (H1, H2, H3, HB 3, HB4, H7, H8 ja/või H9) asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 9 01.03.1969 Kolmerattalise sõiduki müra
R 10 01.04.1969 Sõiduki tekitatud raadiohäired
R 11 01.06.1969 Sõiduki uste kinnitus ja lukud
R 12 01.06.1969 Juhi kaitsmine sõidukis rooliseadme löögi eest
R 13 01.06.1970 M, N ja O kategooria sõiduki pidurdamine
R 13H 11.05.1998 M1 kategooria sõiduki pidurdamine
R 14 01.04.1970 Turvavöö 
R 15 01.08.1970 Otto– ja diiselmootori gaasilised saasteained. Ottomootori võimsuse mõõtmine. Sõiduki kütusekulu mõõtmine
R 16 01.12.1970 Sõiduki juhi ja täiskasvanud sõitja turvavööd ja turvaseadmed
R 17 01.12.1970 M1 kategooria sõiduki istme kinnitus ja peatoed
R 18 01.03.1971 Sõiduki ärandamisvastane seade
R 19 01.03.1971 Udulatern 
R 20 01.05.1971 Mootorsõiduki halogeenlambiga (H4), asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 21 01.12.1971 Sõiduki sisustus 
R 22 01.06.1972 Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate
R 23 01.12.1971 Tagurduslatern ja manööverdustulelatern
R 24 01.12.1971 Ametlikult kinnitatud ühtsed tingimused:
diiselmootori nähtavad saasteained
diiselmootori autole asetamine
diiselmootoriga auto nähtavad saasteained
diiselmootori võimsuse mõõtmine
R 25 01.03.1972 Sõiduki (välja arvatud M1 kategooria) näoga sõidusuunas istmega kokkuehitatud või sellele kinnitatavad peatoed
R 26 01.07.1972 Sõidukist väljaulatuvad osad
R 27 15.09.1972 Ohukolmnurk
R 28 15.01.1973 Mootorsõiduki helisignaal
R 29 15.06.1974 Veoauto kabiinis asuvate isikute kaitse
R 30 01.04.1971 Mootorsõiduki ja selle haagise rehvid
R 31 01.05.1971 Mootorsõiduki asümmeetrilise valgusjaotusega halogeenlamplatern (HSB)
R 32 01.07.1975 Sõiduki kere tugevus tagant otsasõidul
R 33 01.07.1975 Sõiduki kere tugevus eest otsasõidul
R 34 01.07.1975 Sõiduauto tuleohutus
R 35 10.11.1975 Pedaalide asukohad sõidukis
R 36 01.03.1976 Suur ühissõiduk
R 37 01.02.1978 Ühtsetele tingimustele vastavates mootorsõiduki laternates kasutatavad hõõglambid
R 38 01.08.1978 Mootorsõiduki ja selle haagise tagaudulaternad
R 39 20.11.1978 Spidomeeter ja selle paigaldamine mootorsõidukile
R 40 01.09.1979 Ottomootoriga mootorratta heitgaasid
R 41 01.06.1980 Mootorratta müra
R 42 01.06.1980 Sõiduki esi- ja tagakaitseraud
R 43 15.02.1981 Sõiduki ohutu aknaklaas
R 44 01.02.1981 Laste turvaseadmed sõidukis
R 45 01.07.1981 Mootorsõiduki laternapuhasti
R 46 01.09.1981 Mootorsõiduki tahavaatepeegel
R 47 01.11.1981 Ottomootoriga mopeedi heitgaaside saasteainete sisaldus
R 48 01.01.1982 Sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmed ning nende asetus
R 49 15.04.1982 Diiselmootorite ja diiselmootoriga sõidukite heitgaaside saasteainete sisaldus
R 50 01.06.1982 Mopeedi, mootorratta ning nendega võrdsustatud sõiduki esimesed ja tagumised ääre-, piduri- ja suunatuled ning numbrituli
R 51 15.07.1982 Vähemalt neljarattalise mootorsõiduki müra
R 52 01.11.1982 Väike ühissõiduk
R 53 01.02.1983 Mootorratta valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete asetus
R 54 01.03.1983 Tarbesõiduk (commercialvehicle) ja selle haagise rehvid
R 55 01.03.1983 Autorongi haakeseade
R 56 15.06.1983 Mopeedi ja sellega võrdsustatud sõiduki esilatern
R 57 15.06.1983 Mootorratta ja sellega võrdsustatud sõiduki esilatern
R 58 01.07.1983 Tüübikinnituse ühtsed nõuded:
tagant allasõidutõkkele;
allasõidutõkke paigaldamisele;
sõiduki tagaosa kaitsele
R 59 01.10.1983 Vahetatavad summutisüsteemid ja nende vahetatavad osad
R 60 01.07.1984 Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtimisseadmed, juhtimis- ja kontrollseadmete ning indikaatorite märgistamine
R 61 15.07.1984 Tarbesõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad
R 62 01.09.1984 Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis
R 63 15.08.1985 Mopeedi müra
R 64 01.10.1985 Sõiduki ajutiseks kasutamiseks mõeldud varuratas
R 65 15.06.1986 Eritalituse mootorsõiduki hoiatustuli
R 66 01.12.1986 Suure ühissõiduki kere ülemise osa tugevus
R 67 01.06.1987 Veeldatud naftagaasil töötava auto eriseadmed
R 68 01.05.1987 Auto suurima kiiruse mõõtmine
R 69 15.05.1987 Aeglase sõiduki ja selle haagise märk
R 70 15.05.1987 Suure ja raskesõiduki märk
R 71 01.08.1987 Agrotraktori juhi vaateväli
R 72 15.02.1988 HS1 halogeenlambiga mootorratta asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtule esilatern
R 73 01.01.1988 Veoauto, selle haagise ja poolhaagise külgmised allasõidutõkked
R 74 15.06.1988 Mopeedi valgustusseadmed ja valgussignalisatsioon
R 75 01.04.1988 Mootorratta õhkrehv
R 76 01.07.1988 Mopeedi kaug- ja lähitulega esilatern
R 77 30.09.1988 Mootorsõiduki seisutuli
R 78 15.10.1988 L kategooria sõiduki pidurdamine
R 79 01.12.1988 Sõiduki rooliseade
R 80 23.02.1989 Suure ühissõiduki istmete tugevus ja kinnitus
R 81 01.03.1989 Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel
R 82 17.03.1983 Mopeedi halogeenhõõglambiga esilatern
R 83 05.11.1989 Sõiduki saasteainete sõltuvus kasutatavast mootorikütusest
R 84 15.07.1990 Sisepõlemismootoriga sõiduki kütusekulu mõõtmine
R 85 15.09.1990 Sisepõlemismootoriga M ja N kategooria sõiduki mootori efektiivvõimsuse mõõtmine
R 86 01.08.1990 Agro- ja metsatraktorite valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmed
R 87 01.11.1990 Mootorsõiduki päevasõidutule latern
R 88 10.04.1991 Kaherattalise sõiduki reflekteeriv rehv
R 89 01.10.1992 Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused:
sõiduki suurima kiiruse piiramine
ametlikult kinnitatud ühtsetele tingimustele vastava kiiruspiiriku asetamine sõidukile III kiiruspiirik
R 90 01.11.1992 Mootorsõiduki ja selle haagise piduriklotsikate
R 91 15.10.1993 Mootorsõiduki ja selle haagise külgmised ääretuled
R 92 01.11.1993 Mootorratta heitgaaside summutisüsteemid
R 93 27.02.1994 Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused: I eesmine allasõidutõke
eesmise allasõidutõkke paigutamine autole
eesmise allasõidutõkkega sõiduk
R 94 01.01.1995 Juhi ja sõitjate kaitse eest otsasõidul
R 95 26.05.1995 Juhi ja sõitjate kaitse küljelt otsasõidul
R 96 15.12.1995 Agrotraktori heitgaaside saasteainete sisaldus
R 97 01.01.1996 Häiresüsteemid
R 98 15.04.1996 Gaaslahenduslambiga põhilatern
R 99 15.04.1996 Gaaslahenduslambid
R 100 23.08.1996 Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid
R 101 13.12.1996 M1 ja N1 kategooria sõidukite CO 2 emissioon ja kütuse tarbimine
R 102 13.12.1996 Automaatse reguleerimisega haakeseade
R 103 23.02.1997 M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetatavad katalüütilised konverterid
R 104 15.01.1998 Mootorsõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised
R 105 07.05.1998 Ohtlike veoste veo sõidukid
R 106 07.05.1998 Agrotraktorite ja nende haagiste õhkrehvid
R 107 18.06.1998 Suured kahekorruselised bussid
R 108 23.06.1998 Sõiduautode ja nende haagiste taastatud õhkrehvid
R 109 23.06.1998 Tarbesõidukite ja nende haagiste taastatud õhkrehvid
R 110 28.12.2000 Loodusliku surugaasi toiteseadmed
R 111 28.12.2000 N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus
R 112 21.09.2001 Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad
R 113 21.09.2001 Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad
R114 01.02.2003 Turvapadja süsteemi vahetatav turvapadja moodul
R 115 30.10.2003 Lisaseadmed gaasikütuse kasutamiseks
R 116 06.04.2005 Kasutustõkis
R 117 06.04.2005 Rehvide müra ja märja pinnaga haardumine
R 118 06.04.2005 Sõiduki interjööris kasutatava materjali tuleohutus
R 119 06.04.2005 Pöördelatern
R 120 06.04.2005 Põllumajandus- ja metsatraktorite mootorite võimsuse, pöördemomendi ja kütusekulu mõõtmine
R 121 18.01.2006 M ja N kategooria sõidukite juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutus ja identifitseerimine
R 122 18.01.2006 M, N ja O kategooria sõidukite küttesüsteemid
R123 02.02.2007 Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)
R124 02.02.2007 M1, O1 ja O2 kategooria sõidukite veljed (varuosana)
R 125 09.11.2007 M1 kategooria sõiduki ettepoole jääv vaateväli
R126 09.11.2007 Eest kokkupõrke korral M1kategooria sõidukis sõitjate kaitseseade pagasi liikumise eest
R127 17.11.2012 Jalakäijate ohutus
R128 17.11.2012 LED valgusallikad
R129 09.07.2013 Laste turvaseadmed
R130 09.07.2013 Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusseade
R131 09.07.2013 Hädapidurdussüsteem
R132 17.06.2014 Järelpaigaldatavad heitmepüüdurid
R133 17.06.2014 Mootorsõiduki osade korduvkasutus, materjalide ringlussevõetavus ja taaskasutatavus

 

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113