Tehnoülevaatuse E-reegel

E-reegel  on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskiri.

LOE LISAKS

Tehnoülevaatuse E-reegel - nimekiri

Tehnoülevaatuse E-reegel on seotud rahvusvahelise standardiga, mida reguleerib ÜRO Euroopa Majanduskomisjon. See standard käsitleb ratassõidukite, nende varustuse ja osade tehnonõudeid ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikust tunnustamist. E-reegel on ühtlustatud tehniliste eeskirjade kogum, mis on mõeldud tagama sõidukite ja nende osade ohutust ja kvaliteeti.

E-reegli peamine eesmärk on tagada, et sõidukid ja nende varustus vastaksid teatud rahvusvahelistele ohutus- ja tehnilistele standarditele. E-reegli numbrit iseloomustab murrujoonele järgnev number, mis viitab sellele reegli viimasele paranduste seeriale. Need parandused rakenduvad eeskirja lisades toodud nõuete kehtestamisel.

Oluline on märkida, et varasemates paranduste seeriates toodud nõuded kehtivad vastavalt sõiduki valmistamise ajale ja paranduste jõustumisele. See tähendab, et sõiduki tootmisaeg määrab, millised konkreetse E-reegli versiooni nõuded sellele kehtivad.

Kokkuvõttes on E-reegel oluline osa rahvusvahelisest jõupingutusest tagada sõidukite ühtne ohutustase üle kogu maailma, hõlbustades eri riikides toodetud sõidukite ja varuosade vastastikust tunnustamist ja kasutamist.

Loe ka siit:

Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkulepe

Regulation of the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions)

tehnoulevaatus e reegel profdiagnostik

Sõiduki  vale seadistus ja puudulik hooldus kahjustavad mitte ainult mootorit, vaid ka keskkonda, põhjustades suuremat reostust ja kütuse tarbimist. Liiklusnõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteel toimuvate õnnetuste riski.

 

E-reegelAlgversioonReegli nimetus
R 108.08.1960R2 kategooria hõõglambiga asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 208.08.1960Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule laternas kasutatav hõõglamp
R 301.11.1963Mootorsõiduki ja selle haagise helkurid
R 415.04.1964Auto (välja arvatud mootorratas) ja selle haagise registreerimismärgi valgusti
R 530.09.1967Euroopa asümmeetrilise valgusjaotusega auto lamplatern («SealedBeam» – SB)
R 615.10.1967Mootorsõiduki ja selle haagise suunatuled
R 715.10.1967Mootorsõiduki (välja arvatud mootorratas) ja selle haagise ääre- ja pidurituled
R 815.11.1967Halogeenlambiga (H1, H2, H3, HB 3, HB4, H7, H8 ja/või H9) asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 901.03.1969Kolmerattalise sõiduki müra
R 1001.04.1969Sõiduki tekitatud raadiohäired
R 1101.06.1969Sõiduki uste kinnitus ja lukud
R 1201.06.1969Juhi kaitsmine sõidukis rooliseadme löögi eest
R 1301.06.1970M, N ja O kategooria sõiduki pidurdamine
R 13H11.05.1998M1 kategooria sõiduki pidurdamine
R 1401.04.1970Turvavöö 
R 1501.08.1970Otto– ja diiselmootori gaasilised saasteained. Ottomootori võimsuse mõõtmine. Sõiduki kütusekulu mõõtmine
R 1601.12.1970Sõiduki juhi ja täiskasvanud sõitja turvavööd ja turvaseadmed
R 1701.12.1970M1 kategooria sõiduki istme kinnitus ja peatoed
R 1801.03.1971Sõiduki ärandamisvastane seade
R 1901.03.1971Udulatern 
R 2001.05.1971Mootorsõiduki halogeenlambiga (H4), asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja/või kaugtule latern
R 2101.12.1971Sõiduki sisustus 
R 2201.06.1972Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate
R 2301.12.1971Tagurduslatern ja manööverdustulelatern
R 2401.12.1971Ametlikult kinnitatud ühtsed tingimused:
diiselmootori nähtavad saasteained
diiselmootori autole asetamine
diiselmootoriga auto nähtavad saasteained
diiselmootori võimsuse mõõtmine
R 2501.03.1972Sõiduki (välja arvatud M1 kategooria) näoga sõidusuunas istmega kokkuehitatud või sellele kinnitatavad peatoed
R 2601.07.1972Sõidukist väljaulatuvad osad
R 2715.09.1972Ohukolmnurk
R 2815.01.1973Mootorsõiduki helisignaal
R 2915.06.1974Veoauto kabiinis asuvate isikute kaitse
R 3001.04.1971Mootorsõiduki ja selle haagise rehvid
R 3101.05.1971Mootorsõiduki asümmeetrilise valgusjaotusega halogeenlamplatern (HSB)
R 3201.07.1975Sõiduki kere tugevus tagant otsasõidul
R 3301.07.1975Sõiduki kere tugevus eest otsasõidul
R 3401.07.1975Sõiduauto tuleohutus
R 3510.11.1975Pedaalide asukohad sõidukis
R 3601.03.1976Suur ühissõiduk
R 3701.02.1978Ühtsetele tingimustele vastavates mootorsõiduki laternates kasutatavad hõõglambid
R 3801.08.1978Mootorsõiduki ja selle haagise tagaudulaternad
R 3920.11.1978Spidomeeter ja selle paigaldamine mootorsõidukile
R 4001.09.1979Ottomootoriga mootorratta heitgaasid
R 4101.06.1980Mootorratta müra
R 4201.06.1980Sõiduki esi- ja tagakaitseraud
R 4315.02.1981Sõiduki ohutu aknaklaas
R 4401.02.1981Laste turvaseadmed sõidukis
R 4501.07.1981Mootorsõiduki laternapuhasti
R 4601.09.1981Mootorsõiduki tahavaatepeegel
R 4701.11.1981Ottomootoriga mopeedi heitgaaside saasteainete sisaldus
R 4801.01.1982Sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmed ning nende asetus
R 4915.04.1982Diiselmootorite ja diiselmootoriga sõidukite heitgaaside saasteainete sisaldus
R 5001.06.1982Mopeedi, mootorratta ning nendega võrdsustatud sõiduki esimesed ja tagumised ääre-, piduri- ja suunatuled ning numbrituli
R 5115.07.1982Vähemalt neljarattalise mootorsõiduki müra
R 5201.11.1982Väike ühissõiduk
R 5301.02.1983Mootorratta valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete asetus
R 5401.03.1983Tarbesõiduk (commercialvehicle) ja selle haagise rehvid
R 5501.03.1983Autorongi haakeseade
R 5615.06.1983Mopeedi ja sellega võrdsustatud sõiduki esilatern
R 5715.06.1983Mootorratta ja sellega võrdsustatud sõiduki esilatern
R 5801.07.1983Tüübikinnituse ühtsed nõuded:
tagant allasõidutõkkele;
allasõidutõkke paigaldamisele;
sõiduki tagaosa kaitsele
R 5901.10.1983Vahetatavad summutisüsteemid ja nende vahetatavad osad
R 6001.07.1984Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtimisseadmed, juhtimis- ja kontrollseadmete ning indikaatorite märgistamine
R 6115.07.1984Tarbesõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad
R 6201.09.1984Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis
R 6315.08.1985Mopeedi müra
R 6401.10.1985Sõiduki ajutiseks kasutamiseks mõeldud varuratas
R 6515.06.1986Eritalituse mootorsõiduki hoiatustuli
R 6601.12.1986Suure ühissõiduki kere ülemise osa tugevus
R 6701.06.1987Veeldatud naftagaasil töötava auto eriseadmed
R 6801.05.1987Auto suurima kiiruse mõõtmine
R 6915.05.1987Aeglase sõiduki ja selle haagise märk
R 7015.05.1987Suure ja raskesõiduki märk
R 7101.08.1987Agrotraktori juhi vaateväli
R 7215.02.1988HS1 halogeenlambiga mootorratta asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtule esilatern
R 7301.01.1988Veoauto, selle haagise ja poolhaagise külgmised allasõidutõkked
R 7415.06.1988Mopeedi valgustusseadmed ja valgussignalisatsioon
R 7501.04.1988Mootorratta õhkrehv
R 7601.07.1988Mopeedi kaug- ja lähitulega esilatern
R 7730.09.1988Mootorsõiduki seisutuli
R 7815.10.1988L kategooria sõiduki pidurdamine
R 7901.12.1988Sõiduki rooliseade
R 8023.02.1989Suure ühissõiduki istmete tugevus ja kinnitus
R 8101.03.1989Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel
R 8217.03.1983Mopeedi halogeenhõõglambiga esilatern
R 8305.11.1989Sõiduki saasteainete sõltuvus kasutatavast mootorikütusest
R 8415.07.1990Sisepõlemismootoriga sõiduki kütusekulu mõõtmine
R 8515.09.1990Sisepõlemismootoriga M ja N kategooria sõiduki mootori efektiivvõimsuse mõõtmine
R 8601.08.1990Agro- ja metsatraktorite valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmed
R 8701.11.1990Mootorsõiduki päevasõidutule latern
R 8810.04.1991Kaherattalise sõiduki reflekteeriv rehv
R 8901.10.1992Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused:
sõiduki suurima kiiruse piiramine
ametlikult kinnitatud ühtsetele tingimustele vastava kiiruspiiriku asetamine sõidukile III kiiruspiirik
R 9001.11.1992Mootorsõiduki ja selle haagise piduriklotsikate
R 9115.10.1993Mootorsõiduki ja selle haagise külgmised ääretuled
R 9201.11.1993Mootorratta heitgaaside summutisüsteemid
R 9327.02.1994Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused: I eesmine allasõidutõke
eesmise allasõidutõkke paigutamine autole
eesmise allasõidutõkkega sõiduk
R 9401.01.1995Juhi ja sõitjate kaitse eest otsasõidul
R 9526.05.1995Juhi ja sõitjate kaitse küljelt otsasõidul
R 9615.12.1995Agrotraktori heitgaaside saasteainete sisaldus
R 9701.01.1996Häiresüsteemid
R 9815.04.1996Gaaslahenduslambiga põhilatern
R 9915.04.1996Gaaslahenduslambid
R 10023.08.1996Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid
R 10113.12.1996M1 ja N1 kategooria sõidukite CO 2 emissioon ja kütuse tarbimine
R 10213.12.1996Automaatse reguleerimisega haakeseade
R 10323.02.1997M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetatavad katalüütilised konverterid
R 10415.01.1998Mootorsõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised
R 10507.05.1998Ohtlike veoste veo sõidukid
R 10607.05.1998Agrotraktorite ja nende haagiste õhkrehvid
R 10718.06.1998Suured kahekorruselised bussid
R 10823.06.1998Sõiduautode ja nende haagiste taastatud õhkrehvid
R 10923.06.1998Tarbesõidukite ja nende haagiste taastatud õhkrehvid
R 11028.12.2000Loodusliku surugaasi toiteseadmed
R 11128.12.2000N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus
R 11221.09.2001Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad
R 11321.09.2001Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad
R11401.02.2003Turvapadja süsteemi vahetatav turvapadja moodul
R 11530.10.2003Lisaseadmed gaasikütuse kasutamiseks
R 11606.04.2005Kasutustõkis
R 11706.04.2005Rehvide müra ja märja pinnaga haardumine
R 11806.04.2005Sõiduki interjööris kasutatava materjali tuleohutus
R 11906.04.2005Pöördelatern
R 12006.04.2005Põllumajandus- ja metsatraktorite mootorite võimsuse, pöördemomendi ja kütusekulu mõõtmine
R 12118.01.2006M ja N kategooria sõidukite juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutus ja identifitseerimine
R 12218.01.2006M, N ja O kategooria sõidukite küttesüsteemid
R12302.02.2007Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)
R12402.02.2007M1, O1 ja O2 kategooria sõidukite veljed (varuosana)
R 12509.11.2007M1 kategooria sõiduki ettepoole jääv vaateväli
R12609.11.2007Eest kokkupõrke korral M1kategooria sõidukis sõitjate kaitseseade pagasi liikumise eest
R12717.11.2012Jalakäijate ohutus
R12817.11.2012LED valgusallikad
R12909.07.2013Laste turvaseadmed
R13009.07.2013Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusseade
R13109.07.2013Hädapidurdussüsteem
R13217.06.2014Järelpaigaldatavad heitmepüüdurid
R13317.06.2014Mootorsõiduki osade korduvkasutus, materjalide ringlussevõetavus ja taaskasutatavus

 

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 10:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 10:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113