Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Korduvülevaatus

Korduvülevaatus määratakse sõidukile juhul kui korralisel ülevaatusel esines olulisi rikkeid või puudusi. Kordusülevaatus käib kiirelt, elavas järjekorras. Broneerida aega pole vaja.  Oleme kirja pannud info, kuidas sellises olukorras toimida ning mida tasub korduvülevaatuse puhul kindlasti arvestada.

Sellest postitusest saad sa teada:

Korduvülevaatus kui kohustuslik vigade kontroll
Kuidas määratakse korduvülevaatuse kohustus?
Milline on korduvülevaatuse ajaline piirang?
Kus toimub korduvülevaatus?
Sõiduki tehnoülevaatus ja korduvülevaatus Harjumaal

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

 

korduvülevaatus

Korduvülevaatus kui kohustuslik vigade kontroll

Igal sõidukijuhil tuleb meeles pidada sõidukiga teatud aja järel tehnoülevaatusel osalemist, küll aga tuleb mõne sõidukiga ülevaatuspunktis mitu korda käia. Korralisel sõiduki ülevaatusel vigade esinedes tuleb vead likvideerida ning kontrollida oma sõidukit korduvülevaatusel.

Kuidas määratakse korduvülevaatuse kohustus?

Korduvülevaatusel tuleb osaleda sõidukiga, mille korralisel ülevaatusel esines olulisi rikkeid või puudusi. Korralisel ülevaatusel puuduste tõttu korduvülevaatusele saadetud sõiduk on vea kõrvaldamiseni märgitud kehtivatele nõuetele mittevastavaks. Kui tegemist on tehniliselt mittekorras sõidukiga, tuleb korduvülevaatuse kohta väljastada ka kontrollkaardi väljatrükk otsusega: “Esitada korduvülevaatusele või omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.”.

Milline on korduvülevaatuse ajaline piirang?

Vigade parandamiseks määratakse sõidukile korduvülevaatus kuuajase perioodi vältel. Korduvülevaatuse määramise järel võib korduvülevaatus piirduda vaid esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele:

Seega on oluline, et korduvülevaatuse puhul jälgitakse pingsalt määramise kuupäeva või korralise ülevaatuse tähtaja lõppu. Nii on võimalik tagada ohutu liiklemine kõigile liikluses osalejatele.

Kus toimub korduvülevaatus?

Korduvülevaatus tuleb sooritada samas ülevaatuspunktis, kus korduvülevaatus algselt määrati. Ülevaatusele ei pea sõidukit viima sõiduki omanik või kasutaja, vaid piisab ka kolmandast isikust. Küll aga tuleb korduvülevaatusele, nagu ka korralisele ülevaatusele, kaasa võtta sõiduki registreerimistunnistus ning isikut tõendav dokument, ning kontrollkaart kus puudused kirjas.

Vastavalt sõiduki tehnoülevaatuse eeskirjale on lubatud korduvülevaatusel osalemisel ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse kohustuse määramist kõrvaldada vaid sõiduki kontrollkaardil esitatud puudused.

Sõiduki tehnoülevaatus ja korduvülevaatus Harjumaal

Soovitame kontrollida oma sõiduki tehnoülevaatuse kehtivusaega Tehnoülevaatuse veebis ning vajadusel pöörduda Tehnoülevaatus punktidesse Tallinnas või Peetris. Enne tehnoülevaatust on kasulik teha ka omalt poolt ettevalmistusi, et tagada ülevaatusest läbi saamine ning vältida ka korduvülevaatuse kohustust. 

Ettevalmistuseks on oluline pöörata tähelepanu toimivatele auto tuledele, helisignaalile, roosteplekkidele auto kerel, rehvi mustri sügavusele, esiklaasi võimalikele täketele ja müradele ning olemasolevale ohuvarustusele. Kui aga sõidukil esineb probleeme ja on tarvis minna korduvülevaatusele, käib see kiirelt, elavas järjekorras. Aega broneerida pole vaja.