Kauglaternate kontroll tehnoülevaatusel

Kauglaternate kontroll tehnoülevaatusel tagab, et sõiduk on turvaline nii juhile kui ka teistele teel viibijatele öisel ajal või halva nähtavusega tingimustes sõites.

LOE LISAKS

Kauglaternate kontroll tehnoülevaatusel

Kauglaternate kontroll tehnoülevaatusel tagab, et sõiduk on turvaline nii juhile kui ka teistele teel viibijatele öisel ajal või halva nähtavusega tingimustes sõites.

LOE LISAKS

Kaugtulelaternate arv, lülitumine ja paigaldus

Kauglaternate kontroll tehnoülevaatusel tagab, et sõiduk on turvaline nii juhile kui ka teistele teel viibijatele öisel ajal või halva nähtavusega tingimustes sõites. Kui kaugtuled ei vasta nõuetele, tuleb need enne tehnoülevaatuse läbimist reguleerida või parandada.

Nõuded kaugtulelaternatele on kirjeldatud M ajandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ (edaspidi määrus) lisa 1 koodides 201 ja 203.

 

  1. Määruse kohaselt peavad kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed olema töökorras (lisa 1 kood 201 nõue 1).
  2. Määruses on kirjeldatud, mitu kaugtulelaternat on sõidukile lubatud paigaldada (lisa 1 kood 203 nõue 1). Sellest lähtuvalt on M, N1 ja N2 kategooria sõidukile lubatud paigaldada 6 ning N3 kategooria sõidukile lubatud paigaldada kokku 10 kaugtulelaternat. Lubatud on ka paaritu arv laternaid. Juhul kui sõidukile on kaugtulelaternaid paigaldatud lubatust rohkem, peavad ülearused tulelaternad olema sõidukilt eemaldatud. Tulelaterna eemaldamise nõuet pole lubatud võrdsustada tulekatete/-katikute kasutamisega.Kaugtulelaternate liigse arvuga seotud puudused tuleb liigitada kui „Laternate arv ei vasta nõuetele“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.4.2.).
  3. Sõiduki valgustussüsteemi kontrollides peab arvestama, et elektriühendused peavad tagama, et korraga töötaksid vähemalt 2 sümmeetriliselt paigutatud laternat, kuid mitte rohkem, kui 4 kaugtulelaternat. (lisa 1 kood 203 nõue 1) ning nende valgustugevuse kontrollarvude summa ei tohi ületada 100. Juhul kui üheaegselt lülituvaid kaugtulelaternaid on rohkem kui kaks paari või nende kontrollarvude summa suurem kui 100, peavad ülearused tulelaternad olema sõidukilt eemaldatud või sõiduki elektrisüsteemi muudetud selliselt, et nõutud tingimused oleks täidetud.Kui üheaegselt lülitub rohkem kui kaks paari kaugtulelaternaid, aga nende kontrollarvude summa ei ületa 100, siis tuleb puudus liigitada kui „Lülitamine ei vasta nõuetele“ – Oluline puudus (määruse nr. 77 lisa 4 punkt 4.1.3.1.).

Kui üheaegselt lülituvate kaugtulelaternate kontrollarvude summa on suurem kui 100, siis tuleb puudus liigitada kui „Samaaegselt sisselülitatavate kaugtulede valgustugevuse kontrollarvude summa ületab 100.“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.3.3.).

4. Valgustusseadmete paigaldamisel peab järgima ettenähtud paigaldusnõudeid. Valgustusseadmete paigaldus peab olema sõiduki kesktelje suhtes sümmeetriline. Kui vähemalt üks paar kaugtulelaternaid on sümmeetrilise paigaldusega, siis ka üksik kaugtulelatern on lubatud – see peab olema paigaldatud sõiduki keskpikiteljele (eest vaadates keskele).

 

 

Näide:

Kui sõiduki paaris või üksikuna asetsevad kaugtulelaternad ei ole sümmeetrilise paigutusega, siis on tegemist puudusega, mis tuleb liigitada kui „Laterna paigutus ei vasta nõuetele.“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.4.3.).

5. Mitut funktsiooni täitvate valgustusseadmete puhul tuleb arvestada, et kui sõidukile on järelpaigaldatud, grupeeritud või vastastiku ühendatud laternad, mis täidavad eesmise ääretule funktsiooni, võivad need põleda ainult koos sõiduki valmistaja paigaldatud ääretuledega. Korraga võib põleda kuni neli järelpaigaldatud grupeeritud või vastastiku ühendatud laternat, seejuures mujal, kui sõiduki katusel, võib korraga põleda kuni kaks järelpaigaldatud grupeeritud või vastastiku ühendatud laternat. Järelpaigaldatud grupeeritud või vastastikku ühendatud laternates paiknevad ääretuled ei pea täitma ääretuledele seatud paigutusnõudeid.

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Ülevaatuspunkt Peetris, Helgi teel

Peetri tehnoülevaatuspunkt  pakub oma klientidele kiireimat ja soodsat tehnoülevaatuse teenust Tallinnas. Tänu kolmele ülevaatusliinile, efektiivsele töökorraldusele ja kaasaegsele tehnikale, saame ülevaatuse teha lühima võimaliku ajaga.

Lisaks pakume Peetri ülevaatuspunktis eriti soodsat hinda, mis teeb meist atraktiivse valiku kõigile, kes soovivad oma sõidukit kontrollida parima hinna eest.

Helgi tee tehnoülevaatus on Eesti kõige suurem ja kaasaegsem autode ülevaatuse teostamise keskus. 

Ülevaatuspunkt Rocca-al-Mares

Rocca Al Mare ülevaatuspunkt eristub teistest Tallinna ülevaatuspunktides oluliselt. Oleme ainus tehnoülevaatuspunkt Tallinnas, mis on avatud ka pühapäeviti.

Me mõistame, et argipäeviti võib olla keeruline leida aega oma sõiduki ülevaatuseks, mistõttu pakume paindlikke lahtiolekuaegu, mis on kooskõlas Sinu vajadustega. Seega, kas soovid oma sõidukit üle vaadata nädalavahetusel või pärast tööpäeva, on Rocca Al Mare ülevaatuspunkt alati avatud.

Ülevaatuspunkt Mustamäel ja Õismäel

Meie Mustamäe ülevaatuspunkt on eriti mugavas asukohas just Mustamäel ja Õismäel elavatele autoomanikele. Saate hõlpsasti sõiduki ülevaatusega tegeleda oma igapäevaste toimingute vahel, ilma et peaksite selleks kuhugi kaugele sõitma.

Mustamäe ülevaatuspunkt varustatud kaasaegse tehnikaga, mis võimaldab meil pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust. Tehnoülevaatuse läbimiseks kulub vaid 15 minutit.

Loe ka neid kasulikke artikleid tehnoülevaatuse kohta

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113