ÜLEVAATAJA VÄLJAÕPPE, PRAKTIKA JA TÄIENDUSVÄLJAÕPE

1. EESMÄRK JA NÕUDED

1.1 Õppekava peab lähtuma liiklusseaduses, autoveoseaduses ja nende alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuetest.

1.2 Pärast väljaõppe ja praktika läbimist peab väljaõppel osaleja oskama oma pädevuse piires teostada sõidukite ülevaatust liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel kehtestatud korras ja tingimustel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.07.2014. a määrus nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” Lisa 3

Kommertssõidukite koolitus

CEMTi koolitus 1  |  Koolituse serdid  |  CEMT infokiri

CEMT koolitus 2

ADR koolitus  |  ADR info