Pidurite kontrollimine aeglustusmõõturiga

Selgitame, kuidas M, N ja L-kategooria sõidukite pidurite tõhusust hinnatakse teekatsetuse käigus aeglustusmõõturi abil. 

LOE LISAKS

Aeglustusmõõtur

Teekatsetusel pidurite kontrollimine aeglustusmõõturiga.

Liiklusseaduse § 73 lg 6 kohaselt on M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite pidurite korrapärane kontroll väga oluline liikluse ohutuse tagamiseks.

See kontroll viiakse tavaliselt läbi piduristendis, kuid on olukordi, kus sõiduki mõõtmed, veoskeem või pidurisüsteemi konstruktsioon ei võimalda sellist katsetust.

Sellistel juhtudel kasutatakse alternatiivselt aeglustusmõõturit teekatsetuse ajal pidurite tõhususe hindamiseks.

Lisaks sellele on L-kategooria sõidukite pidurite kontrollimisel erinevad nõuded ja meetodid. See artikkel annab ülevaate, kuidas piduriefektiivsust mõõta teekatsetuse ajal M, N, ja L-kategooria sõidukitel ning millised on nõuded haagiste ja nelikveoliste sõidukite pidurite kontrollimisel. Samuti selgitatame, kuidas tulemusi dokumenteerida ja vormistada liiklusregistris.

Pidurite korrapärane kontroll on oluline samm liikluses osalejate ohutuse tagamisel ning selle artikli eesmärk on aidata selgitada, kuidas seda õigesti teostada vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele.

Teekatsetusel pidurite kontrollimine aeglustusmõõturiga

Tegevusjuhend  17.07.2020 (Õiguslik alus Liiklusseaduse § 73 lg 6)

1. Sissejuhatus

M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite pidurite kontroll toimub piduristendis. Kui sõiduki mõõtmed (rööbe, mass), veoskeem või pidurisüsteemi konstruktsioon ei võimalda katsetamist piduristendis, tuleb sõidu- ja/või seisupiduri1 katsetus teha teekatsetuse ajal kasutades selleks aeglustusmõõturit. Kui sõiduki tehniliste omaduste (nt lülitumise eripära, tsentraalpidur vms) tõttu ei saa seisupiduri tõhusust mõõta pidurite staatilise katsetamise seadmel või teekatsetusel aeglustusmõõturiga, siis kontrollitakseseisupiduri rakendumist.

L-kategooria sõidukite pidurite kontroll toimub piduristendis või teekatsetuse ajal, kasutades selleks aeglustusmõõturit või teekatsetusel, mõõtes pidurdusteekonda.

2. Pidurdusefektiivsuse mõõtmine teekatsetusel (M, N ja L kategooria)

Teekatsetuse ajal pidurdades tuleb aeglustusmõõtjat kasutades mõõta keskmist aeglustust. M ja N kategooria sõidukiga tuleb teha pidurdamised sõidu- ja lisaks seisupiduriga ning L-kategoorial sõidupiduriga (käega ja jalaga rakendatav pidur).

* Seisupidurisüsteem peab olema projekteeritud nii, et seda saab käivitada liikuval sõidukil algkiirusel 30 km/h (E-reegel 13 punkti 5.2.1.2.4 ja E-reegel 13-H punkti 5.2.2.4 nõue seisupidurile).

Pidurdamist alustada vähemalt algkiiruselt 15 km/h (soovitavalt 20 km/h seoses spidomeetri võimaliku veaprotsendiga) ja pidurdada kuni sõiduki täieliku seismajäämiseni. Teekatsetuses tuleb teha kuivades ilmastikuoludes, siledal ja sirgel kõvakattega teel. L-kategooria sõiduki kontrollimisel kasutada ohutusvarustust kiivri näol, välja arvatud siis, kui sõidukil on istmed ja turvavööd, mida saab kasutada alternatiivina.

Tehnoülevaataja teostab ülevaatuse käigus sõidukiga pidurdusefektiivsuse mõõtmise. Kui L-kategooria sõiduki ülevaatusele esitaja soovib teostada pidurdusefektiivsuse mõõtmise katsesõitu ise, siis on tal selleks võimalus, kuid tehnoülevaataja peab instrueerima kuidas piduriefektiivsuse mõõtmist teostada ja selgitama, millised on sellega kaasnevad ohud ning riskid.

M ja N kategooria sõiduki ülevaatuse kontrollkaardile tuleb kanda piduritesti mõõtetulemus, mis on teisendatud pidurdusefektiivsuseks (vt tabel 1 valemit [1]). Märkuste lahtrisse lisada juurde selgitus: „pidurite kontrollimine teekatsetusega“.

Tabelis 1 on toodud mõnede keskmiste aeglustuste väärtustele vastavad pidurdusefektiivsused.

Tabel 1

 

Pidurdusefektiivsus (%)

10 %
16 %
20 %
30 %
40 %
43 %
45 %
48 %
50 %
58 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Aeglustus (m/s2)

1,0
1,6
2,0
2,9
3,9
4,2
4,4
4,7
4,9
5,7
5,9
6,9
7,8
8,8
9,8

Aeglustuse teisendus efektiivsuseks

Pidurdusefektiivsus (%) = a / g × 100 kus, a = keskmine aeglustus (m/s2) ja g = raskuskiirendus (m/s2)
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--
--"--

3. Haagise pidurdusefektiivsuse mõõtmine teekatsetusel

Eriotstarbelise haagise pidureid saab kontrollida teekatsetusega kui kontrollimine ei ole piduristendis võimalik.

Haagise keskmine aeglustus sõidu- ja seisupiduriga pidurdamisel leitakse arvutuslikult veduki ja autorongi aeglustuse võrdlemisel järgmiselt:

auto-aeglustuse-valem-300x93

ah – haagise keskmine aeglustus pidurdamisel (m/s2); aa – autorongi keskmine aeglustus pidurdamisel (m/s2); av – veduki keskmine aeglustus pidurdamisel (m/s2); mv – veduki tühimass (kg); mh – haagise tühimass (kg).

4. L-kategooria sõiduki pidurdusteekonna mõõtmine 

L-kategooria sõiduki puhul on aeglustusmõõtja kasutamisele alternatiivsena lubatud ka pidurdusteekonna mõõtmine. Sellisel juhul ei tohi pidurdamisel kuival kõvakattega teel kiiruselt 30 km/h pidurdusteekond olla suurem kui:

  • –  L3e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,0 m;
  • –  L4e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m;
  • –  L5e ja L7e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m ja seisupiduriga pidurdamisel – 18 m.

5. Nelikveoliste sõidukite pidurite kontrollimisest

Pidev nelikveolise sõiduki kontrollimise võimalikkus sõltub konkreetse mudeli diferentsiaali tüübist ja lukustusest (mehaaniline lukustus, elektrooniliselt juhitav, viskosidur, Haldex, TorSen või mõni muu lahendus). Pidurijõudude edukaks mõõtmiseks tuleb neutraliseerida keskdiferentsiaali „töö“, et vältida veo- ja pidurdusjõu ülekandumist ühelt teljelt teisele. Jõu ülekandumine lõhub diferentsiaali või annab ekslike tulemusi ratta pidurdusjõududest (abirullidel asuvad rattad pidurdavad ka rullstendil olevaid rattaid).

Tulenevalt diferentsiaali tüübist on võimalik jõudude ülekandumist vältida kui lülitada piduristend nelikveo kontrollimise režiimi, kasutada lisarullikuid, lülitada välja mootorisüüde või eemaldada kaitse. Kui need abinõud ei aita, tuleb teha teekatsetus.

6. Mõõteseadme väljatrükk ja sellele kantavad andmed

Mõõtmiste kohta on vaja koostada mõõteseadme väljatrükk. Mõõtmise andmed võivad olla ka kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul – näiteks digitaalsena, kui need on seostatavad konkreetse sõidukiga, mille puhul kontroll teostati.

Mõõteseadme väljatrükil peavad olema vähemalt järgmised andmed:

  1.   sõiduki registreerimisnumber;
  2.   kontrollimise koht ja aeg;
  3.   kontrollija;
  4.   algkiirus, millelt alustati pidurdamist;
  5.   mõõtetulemus (keskmine aeglustus) ja/või
  6.   mõõtetulemus teisendatuna pidurdusefektiivsuseks.

Kui seade ei võimalda kõiki nõutud andmeid väljatrükil kuvada, siis tuleb see info lisada käsitsi. Mõõteseadme väljatrüki säilitamistähtaeg on 2 aastat.

7. Kontrolli tulemuste kajastamine ülevaatuse vormistamisel liiklusregistri infosüsteemis ARIS2

Mõõtetulemused kanda ülevaatuse vormistamisel ARIS2-s sõidu- ja seisupiduri mõõtetulemuste lahtritesse ja nõuetele mittevastavuse korral lisada kontrollkaardile vastav rike.

Esialgu ei ole liiklusregistris mõõtetulemuste sisestamiseks eraldi andmevälja L-kategooria sõidukite mõõtetulemuste tarbeks, mistõttu sisestada vastav mõõtetulemus „märkuste“ lahtrisse.

Kui sõiduki tehniliste omaduste tõttu ei saa seisupiduri tõhusust mõõta pidurite staatilise katsetamise seadmel või teekatsetusel aeglustusmõõturiga, siis kontrollitakse seisupiduri rakendumist – sellisel juhul märkida süsteemi toimimise tähistamiseks mõõtetulemuse puudumisel ARIS2-s märkeruut „ilma rikke- /seisupidurita“.

Kasulikud artiklid seoses tehnoülevaatusega

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE LISAKS

Traktori tehnoülevaatus

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE LISAKS

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE LISAKS

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE LISAKS

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE LISAKS

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

 Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 10:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113 | HTML Sitemap