Kui kaua kehtib kordusülevaatus?

Kordusülevaatus määratakse sõidukile, millel esineb tehnoülevaatusel olulisi puudusi. Mida peaks iga sõidukijuht kordusülevaatuse kohta teadma?

LOE LISAKS

Kui kaua kehtib kordusülevaatus?

Kordusülevaatus määratakse sõidukile, millel esineb tehnoülevaatusel olulisi puudusi. Mida peaks iga sõidukijuht kordusülevaatuse kohta teadma?

LOE LISAKS

Kui kaua kehtib kordusülevaatus ja mida peaks iga sõidukijuht kordusülevaatuse kohta teadma?

Kordusülevaatus määratakse sõidukile, millel esineb tehnoülevaatusel olulisi puudusi. Kuigi tõenäoliselt soovib iga sõidukijuht ülevaatuselt esimesel korral läbi saada, võib siiski mõni väiksem viga sõidukijuhi tagasi ülevaatuspunkti saata – mida peaks iga sõidukijuht kordusülevaatuse kohta teadma?

Enamlevinud vead, mille pärast kordusülevaatusele satutakse

Kordusülevaatuse kohustuse põhjustavad tihti erinevatele sõidukitele sarnased probleemid. Näiteks kõige levinumad vead, mis saadavad sõidukijuhid kordusülevaatusele, on enamasti seotud sõiduki tuledega, vedrustusega, rehvidega, roolivõimendiga või piduritega – seega tasuks enne tehnoülevaatusele suundumist nimetatud sõiduki osad hoolikalt üle kontrollida.

Sellegipoolest võib ka teistes sõiduki osades probleeme esineda. Sellest tulenevalt soovitame kordusülevaatuse vältimiseks teostada sõidukile eelkontroll, mis hõlmab lisaks eelnevate osade ülevaatust ka järgmist:

  • tulede kontrolli – kas kõik tuled on töökorras, terved ega esine tuhmumist?
  • tuuleklaasi ülevaatust – ega pole näha kriime, mõrasid või pragusid?
  • erinevate vedelike mõõtmist – kas sõidukil on piisaval tasemel mootoriõli, jahutus-, roolivõimendi- ja pidurivedelikku?
  • turvavööde, helisignaali ja kojameeste kontrolli – kas kõik nimetatud sõiduki osad on töökorras
  • kohustuslike lisatarvikute kontroll – kas sõidukis on olemas tulekustuti, tõkiskingad, ohukolmnurk, autoapteek?

Korduvülevaatuse tähtaeg

NB! Liiklusseadus § 73 lõige 77: Käesoleva paragrahvi lõikes 72nimetatud periood (ehk korduvülevaatuse tähtaeg) ei pikene, kui mootorsõiduk või selle haagis esitatakse uuesti tehnonõuetele vastavuse kontrolli ja oluline rike või puudus ei ole kõrvaldatud või esineb muu oluline rike või puudus.

Kordusülevaatuse regulatsioonid

Sõidukile, millel on avastatud vead, määratakse kordusülevaatus. Kuni vigade kõrvaldamiseni ning kordusülevaatusel osalemiseni on sõiduk märgitud nõuetele mittevastavaks, mis tähendab, et sõiduk ei tohi osaleda ka liikluses.

Kordusülevaatuse määramisel teavitatakse sõidukijuhti esinenud vigadest ning uus ülevaatus määratakse sõidukile ühe kuu jooksul. Kordusülevaatuseks peavad olema nimetatud vead kõrvaldatud. Kui kordusülevaatuse sooritamisel kehtib kumbki allolev punkt, kontrollitakse kordusülevaatusel vaid tehnoülevaatusel välja toodud vigasid:

  • Sõiduk esitatakse kordusülevaatusele enne kehtiva korralise ülevaatuse lõppu või kuni 30 päeva pärast ülevaatuse lõppemist.
  • Sõiduk esitatakse kordusülevaatusele 1 kuu jooksul selle määramisest, eeldusel et sõidukil puudus eelnev kehtiv ülevaatus.

Kui kordusülevaatuse määramisest on möödas rohkem kui üks kuu, ei kontrollita vaid eelnevalt leitud vigade parandamist, vaid sooritatakse sõidukile täielik tehnoülevaatus. Seega on igati mõistlik kordusülevaatus vähemalt ühe kuu jooksul selle määramisest sooritada.

Kus teostatakse kordusülevaatus?

Kordusülevaatus teostatakse samas ülevaatuspunktis, kus sõidukile kordusülevaatus määrati. Kordusülevaatusele tuleb kaasa võtta sõiduki ning sõidukijuhi dokumendid ning eelnevalt väljaantud kontrollkaart koos tehnoülevaatusel esinenud vigade loeteluga. Sõiduki kordusülevaatusel ei pea osalema sõiduki registreerimistunnistusel olev omanik või kasutaja, vaid ka mõni kolmas isik, näiteks sõber.

Soorita sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktis Tallinnas või Peetris

Tehnoülevaatus kliendid saavad broneerida tehnoülevaatusele aja mugavalt kodulehel, säästes lisaks ajale ka raha, sest kodulehel broneerijatele kehtib soodustus. Kui aga tehnoülevaatusel selgub, et tuleb sooritada ka kordusülevaatus, siis aja broneerimine pole vajalik – kordusülevaatus toimub elava järjekorra alusel.

Kvaliteetse ja kiire tehnoülevaatuse tagavad sulle Tehnoülevaatus spetsialistid nii Tallinna kui Peetri ülevaatuspunktis. Küll aga tasub meeles pidada, et kordusülevaatuse vältimiseks teosta oma sõidukile ka ise eelnevalt kontroll.

Kordusülevaatus – seotud küsimused ja vastused

Kui kaua kehtib kordusülevaatus?

Kordusülevaatus tuleb sooritada ühe kuu jooksul alates esialgse ülevaatuse kuupäevast, kus puudused tuvastati. Kui sõiduk esitatakse kordusülevaatusele selle perioodi jooksul, keskendutakse ainult eelnevalt tuvastatud vigadele. Kui aga kordusülevaatus sooritatakse pärast ühe kuu möödumist, tuleb sõidukile teha täielik tehnoülevaatus.

Mis juhtub, kui sõidukil on tehnoülevaatusel avastatud puudused?

Sõiduk, millel on tehnoülevaatusel avastatud olulisi puudusi, märgitakse nõuetele mittevastavaks ja talle määratakse kordusülevaatus. Selline sõiduk ei tohi osaleda liikluses, kuni puudused on kõrvaldatud ja sõiduk on kordusülevaatusel osalenud.

Millised on levinumad vead, mis viivad kordusülevaatusele?

Enim esinevad vead, mis nõuavad kordusülevaatust, on seotud sõiduki tulede, vedrustuse, rehvide, roolivõimendiga ja piduritega. Enne ülevaatusele minekut tasuks need süsteemid üle kontrollida, samuti tuleks kontrollida tuuleklaasi, erinevate vedelike taset, turvavöösid, helisignaali, kojamehi ja kohustuslikke lisatarvikuid.

Kus tuleks teostada kordusülevaatus?

Kordusülevaatus tuleks teostada samas ülevaatuspunktis, kus esialgne ülevaatus sooritati. Kordusülevaatusele tuleb kaasa võtta sõiduki ja sõidukijuhi dokumendid, samuti eelnevalt väljaantud kontrollkaart, kus on märgitud tehnoülevaatusel tuvastatud puudused.

Kas kordusülevaatusele võib minna keegi teine peale sõiduki omaniku?

Jah, kordusülevaatusele võib sõiduki viia igaüks, mitte ainult sõiduki registreerimistunnistusel märgitud omanik või kasutaja. See võib olla sõber või muu kolmas isik, kes on võimeline sõidukit ülevaatuspunkti toimetama.

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Loe ka neid kasulikke artikleid tehnoülevaatuse kohta

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113 | HTML Sitemap