Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Tehnoülevaatuselt mitte läbi saades on vaja minna korduvülevaatusele

Tehnoülevaatuse regulaarne teostamine on oluline, et hinnata sõiduki tehnilist seisukorda. Sellegipoolest on mõistlik ka ise, enne tehnoülevaatusele suundumist sõidukile pilk peale visata. Nimelt enamik vigasid, mille tõttu korduvülevaatusele satutakse, on sõiduki ülevaatamisel võimalik märgata.

Siit artiklist saad teada:

Kus teostatakse korduvülevaatus?
Milliseid vigu enne ülevaatust kontrollida?
Millised on korduvülevaatuse regulatsioonid?

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Ei saanud tehnoülevaatuselt läbi

Tehnoülevaatuselt mitte läbi saades on vaja minna korduvülevaatusele

Korduvülevaatus on vajalik autodel, mille korralisel ülevaatusel märgati rikkeid või vigu. Kui auto ei läbinud ülevaatust, on masin vigade likvideerimiseni märgitud kehtivatele nõuetele mittevastavaks. Sellisel juhul väljastatakse auto omanikule väljatrükk otsusega: “Esitada korduvülevaatusele või omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.”

Kus teostatakse korduvülevaatus?

Vastavalt tehnoülevaatuse eeskirjale tuleb auto viia sellesse ülevaatuspunkti, kus tehti tavaline tehnoülevaatus. Kaasa tuleb võtta sõiduki registreerimistunnistus ning isikut tõendav dokument. Sõidukit ei pea ära viima omanik või kasutaja, vaid piisab kolmandast isikust.

Kontrolli üle enimlevinud vead, mis võivad tehnoülevaatusel esineda

Enne tehnoülevaatust kui ka korduvülevaatust tasuks üle kontrollida sõiduki osad, mis on tavapäraselt kõige probleemsed. Näiteks tasuks üle vaadata:

Arvesta korduvülevaatuse regulatsioonidega

Korduvülevaatus on võimalik läbida ka nendel juhtudel, kui puudused saavad kõrvaldatud järgnevatel tingimustel:

Soorita sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktis Tallinnas või Peetris

Tehnoülevaatus kliendid saavad broneerida tehnoülevaatusele aja mugavalt kodulehel, säästes lisaks ajale ka raha, sest kodulehel broneerijatele kehtib soodustus. Kui aga tehnoülevaatusel selgub, et tuleb sooritada ka kordusülevaatus, siis aja broneerimine pole vajalik – kordusülevaatus toimub elava järjekorra alusel.

Kvaliteetse ja kiire tehnoülevaatuse tagavad sulle Tehnoülevaatus spetsialistid nii Tallinna kui Peetri ülevaatuspunktis. Küll aga tasub meeles pidada, et kordusülevaatuse vältimiseks teosta oma sõidukile ka ise eelnevalt kontroll.