Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Tehnoülevaatusel hakatakse koguma mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmeid

Tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest alustatakse 2023. aasta maikuust koguma tehnoülevaatusel mootorsõidukite kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmeid. Kütusekulu ja energiatarbimise andmete kogumine aitab jälgida sõidukite kütuse tarbimist ning kontrollida tootja esitatud standardite vastamist reaalsusele. Lisaks aitab sõidukite energiatarbimisel silma peal hoidmine panustada ka keskkonnahoidu, mis paratamatult suureneva liikluse tõttu kannatab.

Siit artiklist saad teada:

Mida tähendab mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmete kogumine?
Milliste sõidukite kütusekulu ja energiatarbimist mõõdetakse?
Kontrollitava mahu suurendamine toob kaasa tehnoülevaatuse hinnatõusu

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Kütusekulu ja energiatarbimise andmed ülevaatusel

Mida tähendab mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmete kogumine?

Mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmete kontrollimine tugineb Euroopa Liidu määrusele 2021/392, mis sätestab kohustuse, et tagada EL määruses 2019/631 sätestatud CO2-heitenormide toimimist. Andmeid mootorsõidukite kütusekulu ja energiatarbimise kohta hakatakse koguma eesmärgiga välja selgitada, kui tulemustikult mõjuvad kehtestatud CO2 heite sihttasemed tegeliku CO2 heite taseme vähendamisele ehk millisel määral erinevad katsemenetluses esitatud andmed kütusekulu ja energiatarbimise kohta tegelikest kasutustingimustest. 

Andmete seire- ja aruandlustsükkel kütusekulu ja energiatarbimise kohta koosneb kolmest peamisest etapist: 

  1. Liikmesriikide ametiasutused esitavad igal aastal komisjonile esialgsed andmed eelmisel kalendriaastal registreeritud uute sõidukite kohta. 
  2. Komisjon edastab need esialgsed andmed Euroopa Keskkonnaameti toel asjaomastele tootjatele. 
  3. Tootjad kontrollivad andmed üle ja teavitavad vajadusel komisjoni andmetes esinenud vigadest, mis tuleb parandada. 

Nimetatud andmekogumi põhjal tehakse kindlaks tootja keskmine CO2-eriheide ja selle vastavus tootja CO2-eriheite sihttasemele. Tegelikke olusid kajastavad andmed tuleb esimesel võimalusel kokku lugeda, et välja selgitada tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste ja tegeliku kütusekulu või energiatarbimise ja vastavate tüübikinnitusnäitajate vaheline erinevus ning selle muutumine ajas. Andmed on vajalikud, et jälgida CO2-heitenormide tõhusust seoses sõidukite CO2-heite vähendamisega ja teavitada üldsust muutuste tekkest.

Milliste sõidukite kütusekulu ja energiatarbimist mõõdetakse?

Andmeid hakatakse koguma M- ja N-kategooria sõidukite kohta, mis on esmakordselt registreeritud alates 1. jaanuarist 2021. aastal ning mis on varustatud Euroopa Liidu määruse 2017/1151 artikli 4a kohaste kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate pardaseadmetega. Nimetatud artikli kohaselt peavad kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate pardaseadmetega olema varustatud järgmised M- ja N-kategooria sõidukid:

Andmete kogumisest saab sõiduki omanik või vastutav kasutaja keelduda, teavitades sellest tehnoülevaatajat suuliselt. Kui sõiduki esitab tehnoülevaatusele sõiduki kasutaja või valdaja, siis andmete väljastamisest keeldumiseks peab kasutaja või valdaja esitama tehnoülevaatajale sõiduki omaniku või vastutava kasutaja kirjaliku keeldumise. Teise variandina võib kasutaja või valdaja esitama sõiduki omanikult või vastutavalt kasutajalt kirjaliku volikirja enda esindamiseks, vastasel korral kogutakse sõidukilt andmed.

Kontrollitava mahu suurendamine toob kaasa tehnoülevaatuse hinnatõusu

Tehnoülevaatajate jaoks suureneb tulenevalt lisakohustustest mõnevõrra tehnoülevaatuse töömaht. Lisaks tuleb määruse täitmiseks soetada uued mõõteseadmed, kuna alates 1. jaanuarist 2021 esmaregistreeritud sõidukite korral tuleb sõidukilt alla laadida sõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmed ning need omakorda Transpordiametile edastada. Sõiduki omanike jaoks tähendab see paratamatult tehnoülevaatuse hinnatõusu.
Broneeri tehnoülevaatus juba täna Tehnoülevaatuse kodulehel.