Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Auto ülevaatus- punane tulekustuti

Tulekustuti kontroll on oluline, sest hädaolukorras ei taha keegi meist sattuda tuld kustutama mittekorras kustutusvahendiga. Tulekustutit kontrollitakse: üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (näiteks auto või garaaži tulekustuti).

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk

– garaažis vähemalt 6 kg tulekustuti iga 25 autokoha kohta;

– autos (M1, N1) kuni 3,5t peab olema vähemalt 1 kg tulekustuti;

– sõidukis üle 3,5t peab olema vähemalt 2 kg tulekustuti;

– bussis 17+ istekohta peab olema üks vähemalt 6 kg tulekustuti või kaks vähemalt 2 kg tulekustutit, seejuures peab üks olema juhi läheduses. Liigendatud sõiduki puhul peab üks vähemalt 2 kg tulekustuti olema igas liigendatud osas ning haagise puhul peab üks vähemalt 2 kg tulekustuti olema haagises;

Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja seda ei keela kustuti kasutusjuhend. Tulekustuti peab olema töökorras ja asuma kättesaadavas kohas ning olema kättesaadavalt kinnitatud selliselt, et kinnituste avamine oleks võimalik ilma abivahenditeta.

Tulekustuti kontroll autodel

Tulekustuti kontroll M ja N kategooria sõidukitele on kehtestatud „Tuleohutuse seaduse“ § 32 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri määrusega ja nõuded nende asukoha märgistamisele on kehtestatud „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusega;

NB! Tulekustuti vanus ei tohi olla üle 10a, kui teda pole vahepeal uuesti laetud ja survestatud. Määrus 44 “Nõuded kustutitele” 

Tulekustutite kontroll; Helgi tee 4 Peetri ja Ehitajate tee 116 Tallinn tehnoülevaatuspunktides. Vajadusel saad osta uue kustuti meilt kohapeal.