Liikurmasinate tehnoülevaatus - kategooria LM

Liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks 

LOE LISAKS

Liikurmasinate tehnoülevaatus - kategooria LM

Liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks 

LOE LISAKS

Liikurmasinate – kategooria LM –  tehnoülevaatuse ja tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuete komtrolli tingimused ja kord

LM kategooria masinad on liikurmasinad. Liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Põllumajanduslik liikurmasin on kindla põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise protsessi või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbeline mootorsõiduk, mis ei ole kasutatav teistel põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Põllumajanduslikuks liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat

Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

Masinaga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

 • Tõkiskingad (v.a haagisel)
 • Ohukolmnurk (v.a haagisel)
 • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga, ehk töökoht)
 • Tulekustuti:
  • Traktoris ja liikurmasinas üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti
  • Kombainis üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit, millest üks juhi läheduses.

Loe lähemalt: Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kordLiiklusseadus.

Ülevaatusele esitamise tähtajad

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a
LM 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

 

Liikurmasinate tehnoülevaatus Profdiagnostikus

Meie Peetri tehnoülevaatuspunkt pakub traktorite ja liikurmasinate (LM kategooria) tehnoülevaatust, mis on hädavajalik teenus, tagamaks sõidukite ohutust ja vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele Eestis. Olles vastavuses Eesti liiklusseadusega, on Profdiagnostiku ülevaatuspunkt oluline lüli liiklusohutuse tagamisel, eriti põllumajandusliku ja metsandusliku tegevuse kontekstis.

Määruse Ülevaade ja Eesmärgid

Määruse „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” eesmärk on kindlustada, et traktorid ja liikurmasinad vastaksid kehtivatele ohutus- ja keskkonnastandarditele. Need masinad on määratletud kui ratastel või roomikutel liikuvad sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatud tööde tegemiseks ning mille maksimaalne kiirus ei ületa 40 km/h.

Profdiagnostiku Roll ja Ülevaatuse Tähtsus

Profdiagnostik, olles volitatud ülevaatuspunkt, viib läbi nii traktorite kui ka muude liikurmasinate tehnoülevaatusi, järgides rangelt Maanteeameti kehtestatud standardeid ja protseduure. Kvalifitseeritud spetsialistid kontrollivad masinate vastavust kõikidele kehtestatud tehnonõuetele ja varustuse nõuetele, tagades masinate ohutu ja keskkonnasõbraliku kasutamise.

Ülevaatuse protsess Peetri tehnoülevaatuspunktis

Ülevaatuse protsess hõlmab mitmeid kriitilisi kontrolle, sealhulgas:

 • Masinate registreerimistunnistuse andmete kontroll.
 • Masina vastavuse kontrollimine Maanteeameti poolt sätestatud tehnilistele nõuetele.
 • Vanasõidukite puhul erinõuete rakendamine.

Ülevaatuse sagedus ja nõutavad dokumendid

 • Esmaregistreeritud Masinad: Esimene ülevaatus tuleb läbi viia 24 kuu jooksul pärast esmaregistreerimist.
 • Kasutuses Olevad Masinad: Järgnevad ülevaatused tuleb läbi viia iga 12 kuu tagant.
 • Vanasõidukid: Erandina tuleb vanasõidukina tunnustatud masinad esitada ülevaatusele iga 48 kuu tagant.
 • Dokumendid: Ülevaatusele tulles tuleb kaasa võtta masina registreerimistunnistus ja juhi isikut tõendav dokument.

Peetri tehnoülevaatuse kvaliteet ja usaldusväärsus

Profdiagnostik on tuntud oma kõrge kvaliteedistandardi ja usaldusväärse teenuse poolest. Nende spetsialistid on pühendunud sellele, et tagada, et kõik liikurmasinad vastaksid nii ohutus- kui ka keskkonnanõuetele, aidates kaasa ohutumale liikluskultuurile.

Tähtsus põllumajandusele ja metsandusele

Põllumajandus- ja metsandussektoris kasutatavad traktorid ning muud liikurmasinad on sektori efektiivsuse ja tootlikkuse alustalad. Regulaarsed tehnoülevaatused tagavad, et need masinad töötavad optimaalselt, vähendades seeläbi rikkeid ja seisakuid, mis võivad mõjutada tootmist.

Keskkonnasäästlikkus

Lisaks ohutuse tagamisele aitavad Profdiagnostiku ülevaatused kaasa ka keskkonnakaitsele, kontrollides masinate heitgaaside taset ja kütusekulu. See on eriti oluline praeguses keskkonnateadlikus ühiskonnas, kus igasugune panus loodushoiusse on hindamatu.

Kliendikeskne teenindus

Mõistame, et iga klient ja masin on unikaalne. Seetõttu läheneme prsonaalselt, pakkudes nõuandeid ja juhiseid, mis aitavad masinaomanikel mõista ja järgida kõiki kehtivaid nõudeid. Tehnoülevaatuse eesmärk ei ole mitte ainult ülevaatuse läbimine, vaid ka masinate pikaajalise töökindluse ja ohutuse tagamine.

Tehnoülevaatus on palju enamat kui lihtsalt seadusest tulenev kohustus. See on investeering masina töökindlusesse, ohutusse ja keskkonnasõbralikkusesse. Profdiagnostiku Peetri Tehnoülevaatuspunktis pakutav traktorite ja liikurmasinate ülevaatus on suurepärane näide, kuidas kvaliteetne teenus aitab kaasa nii klientide rahulolule kui ka üldisele liiklusohutusele ja keskkonnakaitsele. Olgu selleks siis põllumajanduslik traktor või keerukam liikurmasin, Profdiagnostiku professionaalne meeskond tagab, et teie sõiduk mitte ainult ei vasta kõigile nõuetele, vaid on ka töövalmis igaks olukorraks.

Liikurmasinate tehnoülevaatus – kategooria LM – seotud küsimused

Mis on liikurmasinate kategooria LM ja milliseid töid need masinad teostavad?

LM kategooria masinad ehk liikurmasinad on ratastel või roomikutel liikuvad mootorsõidukid, mis on ette nähtud kindlate tööde tegemiseks. Need masinad ei sobi sõitjate ega veose veoks ja nende suurim valmistajakiirus on vahemikus 6 km/h kuni 40 km/h. Need on spetsiaalselt mõeldud põllumajanduslikeks või metsanduslikeks töödeks ning ei kvalifitseeru auto alusel valmistatud eritöömasinatena.

Millised on tehnoülevaatuse nõuded ja sagedus LM kategooria masinatele?

LM kategooria masinad peavad läbima tehnoülevaatuse, et tagada nende ohutus ja vastavus tehnilistele nõuetele. Esmaregistreeritud masinad peavad esimese ülevaatuse läbima 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest. Kasutuses olevad masinad peavad seejärel läbima ülevaatuse iga 12 kuu järel.

Millist lisavarustust on vajalik kaasa võtta LM kategooria masina tehnoülevaatusele?

Ülevaatusele minnes peavad LM kategooria masinad olema varustatud järgmise lisavarustusega: tõkiskingad (välja arvatud haagisel), ohukolmnurk (välja arvatud haagisel), esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga), ning tulekustuti (traktoris ja liikurmasinas üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti ja kombainis üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit, millest üks peab olema juhi läheduses).

Millised on Profdiagnostiku Peetri Tehnoülevaatuspunkti roll ja tähtsus liikurmasinate tehnoülevaatuse protsessis?

Profdiagnostiku Peetri Tehnoülevaatuspunkt on volitatud ülevaatuspunkt, mis viib läbi traktorite ja liikurmasinate tehnoülevaatusi. Nende ülesanne on järgida Maanteeameti kehtestatud standardeid ja protseduure, tagades, et masinad vastavad kõikidele kehtestatud tehnonõuetele. Nad aitavad tagada masinate ohutu ja keskkonnasõbraliku kasutamise, mängides seeläbi olulist rolli üldises liiklusohutuses, eriti põllumajanduslikus ja metsanduslikus kontekstis.

Kuidas Profdiagnostiku tehnoülevaatus aitab kaasa põllumajanduslike ja metsanduslike masinate töökindlusele?

Meie tehnoülevaatus tagab, et põllumajandus- ja metsandussektoris kasutatavad traktorid ja muud liikurmasinad vastavad kõikidele ohutus- ja keskkonnastandarditele. Ülevaatuse käigus teostatavad kontrollid ja hooldused aitavad ära hoida potentsiaalseid rikkeid ja seisakuid, mis võivad mõjutada sektori tootlikkust ja efektiivsust. Korrapärane ja põhjalik ülevaatus tagab masinate optimaalse toimimise, pikendab nende kasutusiga ja vähendab ootamatuid remondikulusid.

Millist rolli mängib Profdiagnostiku tehnoülevaatus keskkonnakaitse kontekstis?

Profdiagnostiku tehnoülevaatus mängib olulist rolli keskkonnakaitse osas, kuna ülevaatusprotsessi käigus kontrollitakse masinate heitgaaside taset ja kütusekulu. See aitab tagada, et masinad töötavad võimalikult keskkonnasõbralikult, vähendades õhusaasteid ja kütusekulu. Eriti oluline on see praeguses maailmas, kus keskkonnateadlikkus ja jätkusuutlikkus on üha suurema tähtsusega.

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Ülevaatuspunkt Peetris, Helgi teel

Peetri tehnoülevaatuspunkt  pakub oma klientidele kiireimat ja soodsat tehnoülevaatuse teenust Tallinnas. Tänu kolmele ülevaatusliinile, efektiivsele töökorraldusele ja kaasaegsele tehnikale, saame ülevaatuse teha lühima võimaliku ajaga.

Lisaks pakume Peetri ülevaatuspunktis eriti soodsat hinda, mis teeb meist atraktiivse valiku kõigile, kes soovivad oma sõidukit kontrollida parima hinna eest.

Helgi tee tehnoülevaatus on Eesti kõige suurem ja kaasaegsem autode ülevaatuse teostamise keskus. 

Ülevaatuspunkt Rocca-al-Mares

Rocca Al Mare ülevaatuspunkt eristub teistest Tallinna ülevaatuspunktides oluliselt. Oleme ainus tehnoülevaatuspunkt Tallinnas, mis on avatud ka pühapäeviti.

Me mõistame, et argipäeviti võib olla keeruline leida aega oma sõiduki ülevaatuseks, mistõttu pakume paindlikke lahtiolekuaegu, mis on kooskõlas Sinu vajadustega. Seega, kas soovid oma sõidukit üle vaadata nädalavahetusel või pärast tööpäeva, on Rocca Al Mare ülevaatuspunkt alati avatud.

Ülevaatuspunkt Mustamäel ja Õismäel

Meie Mustamäe ülevaatuspunkt on eriti mugavas asukohas just Mustamäel ja Õismäel elavatele autoomanikele. Saate hõlpsasti sõiduki ülevaatusega tegeleda oma igapäevaste toimingute vahel, ilma et peaksite selleks kuhugi kaugele sõitma.

Mustamäe ülevaatuspunkt varustatud kaasaegse tehnikaga, mis võimaldab meil pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust. Tehnoülevaatuse läbimiseks kulub vaid 15 minutit.

Loe ka neid kasulikke artikleid tehnoülevaatuse kohta

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113