Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Mulaaž – Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

Kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisa 1 kood 201 nõude kohaselt peavad kõik sõidukile paigaldatud laternad olema töökorras, siis eeskirja nr 48 kohaselt “mittepaigaldatud” laternatele see säte ei kehti.

– grupeeritudi või vastastikku ühendatudii laternal on üks või enam funktsioon muudetud mittetoimivaks (aga mitte kõik), et mitte vastuollu minna laternate paigaldusnõuetega, nagu näiteks arv, paiknemine jne

Mulaažiks ei loeta:

a)  järelpaigaldatud sõltumatutiii laternat, mis on muudetud mittetoimivaks;

b)  järelpaigaldatud grupeeritud või vastastikku ühendatud laternat, mille kõik funktsioonid on muudetud mittetoimivaks.