Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Millal suunatakse sõiduk korduvülevaatusele?

Tehnoülevaatus on igale sõidukijuhile kohustus, mida tuleb teostada regulaarselt olenevalt sõiduki vanusest. Tänu tehnoülevaatusele on võimalik vähendada liiklusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale, aga tagada ka ohutu liikluskultuur kõigile liikluses osalejatele. Kui sõiduk ei vasta seaduses nimetatud korrale ning esineb puudusi, suunatakse sõiduk korduvülevaatusele.

Siit artiklist saad teada:

Mida kontrollitakse korduvülevaatusel?
Millise aja järel tuleb teostada korduvülevaatus?
Kuidas valmistuda korduvülevaatuseks?
Teosta sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktides

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Millal suunatakse sõiduk korduvülevaatusele

Mida kontrollitakse korduvülevaatusel?

Korduvülevaatusele suunatakse sõiduk, mis ei vasta sõiduki tehnoülevaatuse eeskirjas kehtestatud regulatsioonidele. Kui tehnoülevaatusel esines vigu, märgitakse sõiduk vigade likvideerimiseni kehtivatele nõuetele mittevastavaks ja väljastatakse sõiduki omanikule väljatrükk otsusega sõiduk korduvülevaatusele esitada. Lisaks märgitakse ära ka sõidukil esinevad vead, mis võimaldab vead enne korduvülevaatusele suundumist eemaldada.

Korduvülevaatusel kontrollitakse kontrollkaardil väljatoodud vigade parandamist, ent oodates korduvülevaatusele suundumisega üle 2 kuu, teostatakse kõigile sõiduki osadele ülevaatus. Kui vead on parandatud ning sõidukil vigu ei esine, määratakse sõiduki ülevaatus kehtivaks.

Millise aja järel tuleb teostada korduvülevaatus?

Korduvülevaatusele määratud sõidukiga tohib sõita vaid lühemat teed pidi remonditöökotta, ülevaatuspunkti, Maanteeametisse või garažeerimispunkti. Vaid kontrollkaardil väljatoodud vigade parandamisest piisab juhul, kui korduvülevaatusele suundutakse:

Lisaks on siinkohal oluline toonitada, et korduvülevaatust teostatakse samas ülevaatuspunktis, kus teostati korraline ülevaatus – nii on võimalik tagada mõlema ülevaatuse ühtlane kvaliteet.

Kuidas valmistuda korduvülevaatuseks?

Korduvülevaatuseks valmistumisel on oluline parandada kõik kontrollkaardil väljatoodud vead, millele lisaks tasub ka sõiduk täpsema pilguga üle vaadata, et vältida uute vigade avastamist. Eriti oluline on pöörata tähelepanu kõigile sõiduki osadele kui korduvülevaatusele suundutakse rohkem kui 60 päeva korduvülevaatuse määramisest, sest sõidukile teostatakse sel juhul täielik ülevaatus. 

Kui sõiduk vajab uuesti ülevaatuse teostamist, tasub enne ülevaatuspunkti sõitmist iseseisvalt kontrollida nii sõiduki tulesid, vedrustust, rehve, roolivõimendit, pidureid, tuuleklaasi ning võimalikke lekkeid. Lisaks peab sõidukis olema tulekustuti, ohukolmnurk ja tõkiskingad. Enamasti satuvad sõidukid korduvülevaatusele just pidurisüsteemi vigade tõttu, seega testi nii käsipiduri toimimist, aga ka roolitunnetust pidurdamisel – kas rool vibreerib või väriseb? Kui jah, siis lase oma sõiduki pidurid üle kontrollida.

Teosta sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktides

Teosta ülevaatus Tehnoülevaatus punktides Tallinnas või Peetris, kus teostatakse ülevaatus vaid 15 minutiga. Kui sõidukil peaks esinema probleeme, selgitavad meie kogenud spetsialistid vajadusel ilmnenud vigasid ning edaspidiseid võimalusi.
Broneeri aeg tehnoülevaatusele mugavalt kodulehel ja väldi järjekorras ootamist.