Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Kas on võimalik teostada ülevaatust ilma tehnopassita?

Liiklusohutuse tagamiseks peavad autojuhtidel olemas olema erinevad dokumendid. Autoga liiklemiseks peavad juhil olemas olema juhiluba, kehtiv tervisetõend, sõiduki kindlustus ning muidugi ka sõiduki kehtiv tehnoülevaatus. Tehnoülevaatuse teostamine on oluline, et kinnitada seda, et liikluses osalevad ainult tehniliselt korras olevad sõidukid, mis ei sea ohtu juhti ning ka teisi kaasliiklejaid.

Siit artiklist saad teada:

Millised dokumendid peavad kaasas olema tehnoülevaatusele tulles?
Kuidas valmistuda tehnoülevaatuseks?

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Ülevaatus ilma tehnopassita

Millised dokumendid peavad kaasas olema tehnoülevaatusele tulles?

Dokumentide olemasolu on vajalik, et registreerida seda, et auto on ülevaatuse läbinud. Korralisele ülevaatusele sõidukit tuues on kõige olulisem kaasa võtta isikut tõendav dokument, sõiduki registreerimistunnistus ning kehtiva liikluskindlustuse poliis. Kui tegu on korduvülevaatusega, siis peab kaasas olema ka eelmise ülevaatuse kontrollkaart. Sõiduki võib ülevaatusele tuua ka isik, kes ei ole sõiduki omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja, kuid siis tuleb kaasa võtta ka volikiri, mis tõendab, et isikul on olemas õigused seda toimingut teha. Juhul, kui dokumendid ununevad, siis ülevaatust paraku teostada ei ole võimalik, ning siis tuleb broneerida juba uus aeg.

Kuidas valmistuda tehnoülevaatuseks?

Osade auto osadega esineb rohkem probleeme kui teistega. Meeles tuleb pidada, et ülevaatuselt ei saada läbi, kui sõidukil esineb kas või üks ohtlik või kuni viis väheohtlikku viga. Enne ülevaatusele tulekut vaata üle kindlasti järgmised auto osad:

Samuti tuleks ülevaatusele tulla sooja mootoriga. Võimalusel võiks ülevaatuspunkti sõita ka madalama käiguga, sest see aitab autot puhastada liigsest tahmast.

Soorita sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktis Tallinnas või Peetris.

Tehnoülevaatuse kliendid saavad broneerida tehnoülevaatusele aja mugavalt kodulehel, säästes lisaks ajale ka raha, sest kodulehel broneerijatele kehtib soodustus. Kui aga tehnoülevaatusel selgub, et tuleb sooritada ka kordusülevaatus, siis aja broneerimine pole vajalik – kordusülevaatus toimub elava järjekorra alusel.

Kvaliteetse ja kiire tehnoülevaatuse tagavad sulle Tehnoülevaatus spetsialistid nii Tallinna kui Peetri ülevaatuspunktis. Küll aga tasub meeles pidada, et kordusülevaatuse vältimiseks teosta oma sõidukile ka ise eelnevalt kontroll.