Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Ülevaatusele esitamise tähtajad

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a
T 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

T kategooria masinad on ratastraktorid:

Traktor- tehnoülevaatus mugavalt

Traktori võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuse teostajale, kellel on õigus teostada traktori korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab traktori omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse traktori kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Traktori ehituse muutmine võib toimuda ainult Maanteeameti kirjaliku loa alusel.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

Traktori ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • Juhtimisõigust tõendava dokumendi või muu isikut tõendav dokument.

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • Vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt;
 • Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

Traktoriga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

 • Tõkiskingad (v.a haagisel)
 • Ohukolmnurk (v.a haagisel)
 • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga, ehk töökoht – loe lähemalt SIIT)
 • Tulekustuti:
  • Traktoris ja liikurmasinas üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti
  • Kombainis üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit, millest üks juhi läheduses.

Loe lähemalt: Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kordLiiklusseadus.