Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Diiselmootor – heitgaaside suitsususe mõõtmine suitsususe mõõturiga.

Diiselmootoriga sõiduki heitgaasi suitsusus ja kahjulike ainete piirsisaldus

Nõuded: 1) diiselmootoriga sõiduki heitgaasi suitsusus peab vastama E-reegli nr 24 või direktiivi 72/306/EMÜ või 2005/55/EÜ nõuetele;

2) diiselmootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus peab vastama E- reegli nr 83 või nr 49 või direktiivi 70/220/EMÜ või 88/77/EMÜ või 2005/55/EÜ või EÜ Nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 nõuetele;

3) suitsususe tase (korrigeeritud neeldumistegur K) ei tohi ületada tabelis toodud piirväärtust. Kui sõiduki valmistaja on ette näinud suurema piirväärtuse ei tohi suitsususe tase ületada sõiduki valmistaja seatud piirväärtust.

Mootori tüüp või esmaregistreerimise aeg Suitsusus
Kõik tüübid enne 01.01.1980. a Ei piirata
Ülelaadimiseta mootor alates 01.01.1980. a 2,5 m-1
Ülelaadimisega mootor alates 01.01.1980. a 3,0 m-1
EURO 4, 5, IV, V või EEV mootor või on esmaregistreeritud alates 01.07.2008. a 1,5 m-1
EURO 6 ja VI mootor 0,7 m-1

 

Auto ülevaatus- diiselmootori suitsu mõõtmine