Broneerides ülevaatuse kodulehel, soodustus 6 EUR

Tasumine pangalingiga, maksekaardiga, sularahas.

Korraline ülevaatusKategooriaHind
Sõiduauto M1 40
Sõiduauto (elekter) M1 30

Kaubik

N1 45
Mootorratas L3e, L4e, L5e L 19
Haagis O1, O2 15
ATV L7e, T5 19
Ratastraktor T 19
Traktori haagis R 15
Liikurmasin LM 19
Veoauto, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t N2 50
Veoauto, mille täismass on üle 12 t N3 60
Buss, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t M2 50
Buss, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t M3 60
Haagis (täismass on üle 3,5 t) O3, O4 30
ADR ülevaatus 20
CEMT-sõiduk; EURO3, EURO4, EURO5 20
Rahvusvaheline ülevaatus 10
Ülevaatuse kontrollkaardi duplikaat 5

Korduvülevaatus on kõikidele sõidukitele

TASUTA

Tehnoseisundi kontrollHind
Gaasitest ottomootorile 12
Gaasitest diiselmootorile 19
Amorditest/piduritest 6
Lõtkutest/veermiku kontroll 6
Tulekustuti kontroll

5

"Ostueelne" tehnokontoll (tehnoülevaatuse mahus+värvipaksuse mõõtmine)

40