Veermiku kontroll tehnoülevaatusel

Auto veermiku kontroll

Kontrollimisele kuuluvate osade loetelu:

Veermik / Teljed –  Sõiduki kontroll vaatlusega ja lõtkutestriga kanalil või tõstukil, vajadusel kasutada heeblit.

1) Telg on kahjustunud.

2) Telg on kinnitamata.

3) Liikumine raami või kere suhtes ülemäära suur.

4) Sobimatu parandamine või muutmine.

5) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu on sõiduki stabiilsus halvenenud või on telg liiga lähedal muudele sõidukiosadele või maapinnale.

Käändmik – Sõiduki kontroll vaatlusega ja lõtkutestriga kanalil või tõstukil. Kõigile ratastele rakendatakse vertikaal- või külgjõudu ning kontrollitakse liikumise ulatust teljetala ja käändmiku vahel.

1) Käändmik on kahjustunud.

2) Käändteljepolt või kuulliigend või puksid on kulunud.

3) Käändteljepolt või kuulliigend on kulunud ning võib lahti tulla ja see mõjutab sõiduki suunastabiilsust.

4) Kinnitamata.

5) Kinnitamata ja võib lahti tulla.

Rattalaagrid – Sõiduki kontroll vaatlusega ja maast üles tõstetud ratast pöörates. Ratast lõksustatakse või rakendatakse igale rattale külgjõudu ja kontrollitakse, kui suures ulatuses ratas käändmiku suhtes liigub.

1) Lõtk rattalaagrites.

2) Rattalaagri purunemise oht.

3) Rattalaagrid poovad.

4) Rattalaagrid on kinni kiilunud.

Rattarumm –  Kontrollitakse vaatlusega.

1) Rattamutrid või -poldid puuduvad või on kinnitamata.

2) Rohkem kui 25% rattamutritest või -poltidest puuduvad või on kinnitamata.

3) Rumm on kulunud või kahjustunud.

4) Rumm on kahjustunud sellisel viisil, et ratast ei saa ohutult kinnitada.

Veljed – Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil. Kõikide velgede kontroll vaatlusega mõlemast küljest.

1) Velg on kulunud (kinnituspoldiava või rummuava).

2) Velg on kulunud ja see mõjutab rehvi püsivust veljel või rummul.

3) Rehvi lukustusrõngas on kinnitamata.

4) Rehvi lukustusrõngas võib küljest ära kukkuda.

5) Velg on kahjustunud.

6) Velje suurus või tüüp ei vasta nõuetele ning mõjutab liiklusohutust.

7) Velje kinnituspoldi- või mutrikatted puuduvad.

8) Velje kinnituseks kasutatakse selle tüübile mittevastavaid kinnituspolte või -mutreid.

Vedrud ja stabilisaator –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil ja lõtkutestriga.

1) Vedru kinnitus on halvenenud.

2) Vedru on kinnitamata.

3) Keerdvedru või lisavedruleht on kahjustunud.

4) Vedru pealeht on kahjustunud.

5) Keerdvedru või lisavedruleht puudub.

6) Vedru pealeht puudub.

7) Sobimatu parandamine või muutmine.

8) Stabilisaatori puksil või kuulliigendis esineb lõtkusid.

9) Stabilisaator kahjustunud, kinnitamata või puudub.

Amortisaatorid –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil.

1) Amortisaatori kinnitus on halvenenud.

2) Amortisaator kinnitamata või puudub.

3) Amortisaatorist on õli lekkinud või töökõlbmatu.

4) Läbilööki amortiseerivad puhvrid on kahjustunud, kinnitamata või puuduvad.

Torsioonvedru, reaktiivvardad, õõtshargid ja -hoovad –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil ja lõtkutestriga.

1) Kinnitus on halvenenud.

2) Kinnitamata või puudub.

3) Kahjustunud või korrodeerunud. 4) Töökõlbmatu.

5) Sobimatu parandamine või muutmine.

6) Liigub vastu teisi sõiduki osi.

Vedrustuse liigendid – Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil ja lõtkutestriga.

1) Puks on kulunud.

2) Puks puudub või on oluliselt kulunud.

3) Kuulliigendis on lõtk.

4) Kuulliigend võib lahti tulla.

5) Tolmukaitse seisukord on halvenenud.

6) Tolmukaitse on kahjustunud või puudub.

Roolimehhanismi (roolikarp, roolireduktor, roolilatt) seisund – Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil. Sõiduki rattad on õhus või pöördplatvormidel, tehakse roolirattaga täispööre. Roolimehhanismi toimimise kontroll vaatlusega.

1) Ülekanne ei tööta sujuvalt.

2) Kahjustunud või kulunud.

3) Oluliselt kahjustunud või kulunud ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida.

4) Lekib.

5) Puudub ohutu roolimehhanism. 6) Sobimatu parandamine või muutmine.

7) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu ei ole võimalik sõidukit ohutult juhtida.

Roolimehhanismi (roolikarp, roolireduktor, roolilatt) kinnitus –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval sõidukil keeratakse rooliratast/juhtrauda päripäeva ja vastupäeva.

1) Kinnitamata.

2) Kinnitamata ja üle 50% kinnitustest lahti.

3) Kinnituskohad on kahjustunud.

4) Korpus on kahjustunud.

Roolihoovastiku seisund –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval sõidukil loksutatakse rooliratast päripäeva ja vastupäeva. Roolihoovastiku komponentide võimaliku kulumise ja mõranemise ning nende turvalisuse kontroll vaatlusega.

1) Liigend on kulunud.

2) Liigend on kulunud ja võib muutuda töökõlbmatuks.

3) Kahjustunud või kinnitamata.

4) Oluliselt kahjustunud (mõranenud, deformeerunud vms) ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida.

5) Sobimatu parandamine või muutmine.

6) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu ei ole võimalik sõidukit ohutult juhtida.

7) Tolmukaitse on halvenenud seisukorras.

8) Tolmukaitse on kahjustunud või puudub.

Roolihoovastiku toimimine –  Sõiduki kontroll vaatlusega kanalil või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval ja töötava mootoriga (roolivõimendi) sõidukil tehakse roolirattaga täispööre. Hoovastiku liikumise kontroll vaatlusega.

1) Roolihoovastik käib vastu kere.

2) Pöördepiirikud reguleerimata või puuduvad.

22 juuni lühendatud päev 3 tundi. 23-24 juuni SULETUD.
+