• et
  • ru

Sõidukite tehnonõuetega seotud õigusaktid

Riigikogu seadus Liiklusseadus
MKM määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 42 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
MKM määrus nr 76 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord
VV määrus nr 77 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord
MKM määrus nr 39 Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 110 Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
MKM määrus nr 123 Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi
MKM määrus nr 118 Nõuded taksoveol kasutatava sõiduki plafoonile, taksomeetrile ja hinnakirjale ning nende paigutusele
MKM määrus nr 17 Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 94 Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 24 Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus
TSM määrus nr 118 Ohtlike veoste autoveo eeskiri
MKM määrus nr 95 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele
SM määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele…

 

Tehnoülevaataja tegevusjuhendid (Maanteeamet)

Liiklusregistri andmete kontroll ülevaatusel

Vahesein N kategooria sõidukitel

Kaugtulelaternate arv, lülitamine ja paigaldus

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Juhi vaatevälja ja tuuleklaasi seisundi hindamine

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Kood 625 – Esikaitsesüsteemid

Kood 204 – gaaslahenduslambiga lähitulelatern, mille valgusvoog ei ületa 2000 lm

Tehnoülevaatuse direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014,

Tehnoviited; direktiivid, e-reeglid

 

Millal tulla ülevaatusele? Sõidukite tehnoülevaatus Tallinnas

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a Vanasõiduk
M1, L3e, L4e, L5e, L7e 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest  

 

 

48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

O1 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2, N3, O2, O3, O4 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2, M3 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

Infoks

 

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus.    Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.


Enne ülevaatust kontrollige palun, kas sõidukis on olemas:

Ülevaatuseks peab esitama  järgmised dokumendid:

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

Broneeri aeg