Rocca al Mare inspection center, also open on SUNDAYS

Deadlines for submitting for inspection

Category After first registration Used under 10 y Used over 10 y Historical vehicle
M1, L3e, L4e, L5e, L7e after 48 months after 24 months from the last inspection after 12 months from the last inspection  

after 48 months from being declared a vintage vehicle or the last inspection

 

O1 after 48 months after 24 months from the last inspection
N1 after 24 months after 12 months from the last inspection
N2, N3, O2, O3, O4 after 12 months after 12 months from the last inspection
M2, M3 after 12 months after 12 months from the last inspection after 6 months from the last inspection

Vehicle may be submitted for periodical technical inspection or re-inspection requested by roadside inspection authority to any inspection station regardless of the place of registration of the vehicle. It is important to know that the inspection station needs to have the right to carry out the inspection of a vehicle of this category.

For a re-inspection of a periodical technical inspection, the vehicle must be submitted to the same inspection station where the initial re-inspection was imposed.

The compliance or non-compliance of the vehicle with the current roadworthiness requirements is determined as a result of the inspection. If the vehicle passes inspection then the month and year of the next inspection will be written on the registration certificate.

Documents required at inspection

When visiting the inspection, the owner, lessee or user of the vehicle must submit the following documents to the inspector:

In addition to the above according to the type of inspection the following documents must be submitted to the inspector:

Sõidukite tehnonõuetega seotud õigusaktid

Riigikogu seadus Liiklusseadus
MKM määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 42 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
MKM määrus nr 76 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord
VV määrus nr 77 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord
MKM määrus nr 39 Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 110 Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
MKM määrus nr 123 Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi
MKM määrus nr 118 Nõuded taksoveol kasutatava sõiduki plafoonile, taksomeetrile ja hinnakirjale ning nende paigutusele
MKM määrus nr 17 Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 94 Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 24 Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus
TSM määrus nr 118 Ohtlike veoste autoveo eeskiri
MKM määrus nr 95 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele
SM määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele…

 

Tehnoülevaataja tegevusjuhendid (Maanteeamet)

Liiklusregistri andmete kontroll ülevaatusel

Vahesein N kategooria sõidukitel

Kaugtulelaternate arv, lülitamine ja paigaldus

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Juhi vaatevälja ja tuuleklaasi seisundi hindamine

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Kood 625 – Esikaitsesüsteemid

Kood 204 – gaaslahenduslambiga lähitulelatern, mille valgusvoog ei ületa 2000 lm

Tehnoülevaatuse direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014,

Tehnoviited; direktiivid, e-reeglid

Infoks

 

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus.    Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.


Enne ülevaatust kontrollige palun, kas sõidukis on olemas:

Ülevaatuseks peab esitama  järgmised dokumendid:

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

Broneeri aeg