Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Tehnoülevaatuse seadus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes kütusekulu, on äärmiselt oluline teostada regulaarne tehnoülevaatus. Tehnoülevaatuseks olulised osad, reeglid ja nõudmised on fikseeritud tehnoülevaatuse seaduses.

Siit artiklist saad teada:

Mida hõlmab tehnoülevaatuse seadus?
Miks tuleb teostada oma sõidukile regulaarne tehnoülevaatus?
Millised on tehnoülevaatuse liigid?
Millised sõidukid peavad läbima ülevaatuse?

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Tehnoulevaatuse seadus

Mida hõlmab tehnoülevaatuse seadus?

Tehnoülevaatuse seadus on põhjalik dokument, millele tuginedes teostatakse ka tehnoülevaatus. Tehnoülevaatuse seadus fikseerib sõiduki tehnoülevaatuse üldnõuded, ülevaatuse korraldamise, ülevaatusele esitamise tähtajad, ülevaatusel nõutavad dokumendid, ülevaatuse töömahu, ülevaatuse vormistamise ja väljastavad dokumendid.

Lisaks sõidukijuhile info andmiseks on tehnoülevaatuse seadus oluline ka tehnoülevaatus punktide töö korraldamiseks. Muuseas määrab tehnoülevaatuse seadus nõuded tehnoülevaatuspunktile ja sõiduki ülevaatajale ning ka ülevaatuspassi. Tegemist on oluliste määruste osadega, et võimaldada kvaliteetset ja ühtset teenuskvaliteeti üle Eesti. 

Miks tuleb teostada oma sõidukile regulaarne tehnoülevaatus?

Korraline perioodiline sõiduki tehnoülevaatus on äärmiselt oluline toiming, mis aitab tagada ohutut liikluskultuuri ning vähendada keskkonna saastet. Kuna sõidukijuhid ei oska vaadata sõidukit professionaali pilguga ning ei pruugi märkidest väikeste vigade kohta kohe aru saada, avastatakse tihti just tehnoülevaatusel sõiduki puudused, mis võivad avastamata jäädes osutuda ohtlikuks nii sõidukijuhile kui ka ümbritsevatele liiklejatele.  Kontrollides sõiduki olukorda regulaarselt tehnoülevaatusel, on võimalik avastada vead juba algusfaasis ning vältida vigade süvenemisel suuremaid remondikulusid.

Millised on tehnoülevaatuse liigid?

Tehnoülevaatuse seadus hõlmab ka fikseeritud tehnoülevaatuse liike. Tehnoülevaatuse liigid on järgnevad:

Millised sõidukid peavad läbima ülevaatuse?

Tehnoülevaatuse seadus sätestab, et järgnevad mootorsõidukid peavad läbima korralise perioodilise ülevaatuse:

Soorita sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus punktides

Tehnoülevaatuse seaduse punktidele vastava sõiduki ülevaatuse tagavad Tehnoülevaatus punktide spetsialistid Tallinnas ja Peetris. Tehnoülevaatus punktid asuvad Tallinnas, aadressil Ehitajate tee 116, ja Peetris, aadressil Helgi tee 4. Oma tööd tehakse eelkõige kvaliteetselt, seadust järgides ning kiiresti, pakkudes kliendile parimat teenust vähese ajakuluga.

Broneeri sõiduki ülevaatus Tehnoülevaatus kodulehel ja säästa teenuse hinnast 6€!