Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.

Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus
Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

 

Eelpool loetletud riigid ja Eesti on ühinenud Viinis 13.11.1997 koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ning kokkuleppe kohaselt peab Eestis registreeritud veoseveoks ettenähtud üle 3500 kg täismassiga sõidukil ja sõitjateveoks ettenähtud sõidukil, millel koos juhikohaga on üle 9 istekoha, olema kaasas Eestis väljastatud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Teistes riikides, mis ei ole Viinis 13.11.1997 sõlmitud tehnoülevaatuse rahvusvahelise kokkuleppega liitunud, sellist dokumenti (tehnoülevaatuse rahvusvahelist tunnistust) ei nõuta.