Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Buss – Ülevaatusele esitamise tähtajad

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a
M2 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 1. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale:A klass – seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused.B klass – sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele.
 2. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale:I klass – seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad sõitjate sagedast liikumist.II klass – peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid sõitjaid.III klass – ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.

  Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

  Sõidukiga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

  • Tõkiskingad (v.a L-kategooria sõidukil);
  • Ohukolmnurk (v.a L-kategooria sõidukil ja haagisel);
  • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga ehk töökoht või ühissõidukiga)
  • Tulekustuti:
   • > 3,5t täismassiga M1-kategooria sõidukil, M2– ja M3-kategooria (mitte üle 17 istekoha, sh juht) ning N2– ja N3-kategooria sõidukil üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti;
   • M2– ja M3-kategooria (üle 17 istekoha, sh juht) sõidukil üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit. Liigendatud sõiduki (nt liigendbuss) puhul peab üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti olema igas liigendatud osas/haagises.

   

Loe lähemalt: Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele | Liiklusseadus.