Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Mootorratta ülevaatuste statistika – läbi saab pidureid kontrollimatagi

27. mail ilmus Tartu Postimehes artikkel mootorratta tehnoülevaatusest ja selle puudustest. Artiklist selgus, et kuna mootorratta tehnoülevaatuse järelvalve on puudulik, teostatakse seda leebemalt ning sõidukijuhid ei saa tõest informatsiooni oma sõiduki seisukorra kohta.

Siit artiklist saad teada:

Mootorratta ülevaatuste vähene korduvülevaatuste arv on ohumärk
Mootorratta ülevaatuse nõuete muudatused
Mootorratta ülevaatus Tehnoülevaatus punktides Tallinnas ja Peetris

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Mootorratta ülevaatus

Mootorratta ülevaatuste vähene korduvülevaatuste arv on ohumärk

Kuigi sarnaselt sõiduauto ülevaatusele on oluline ka mootorratta tehnoülevaatusel dokumenteerida sõiduki tulemusi, siis ülevaatuspunktil puudub kohustus tõendada pidurite kontrollimist. Kuna mootorratta tehnoülevaatuse järelvalve on üsnagi segadusttekitav, on mitmel mootorratturil juhtunud, et sõiduki pidureid, kas ei kontrollita või tehakse väga põgus kontroll, millest tulenevalt pääseb korduvülevaatusest rikkis ja ohtlik sõiduk. Juhul kui pidurite kontroll teostatakse, tehakse seda tihti välitingimustes, mis seab kehvade ilmaoludega ohtu nii sõidukijuhi kui ka mootorratta.

Transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra sõnul toimub mootorrataste tehnoülevaatuse järelkontroll samamoodi nagu sõiduautode puhul. Selle käigus kogutakse tehtud ülevaatuse kohta nii palju tõendusmaterjali kui võimalik ja hinnatakse järelevalvemenetlusel selle korrektsust. Et alati pole aga võimalik tehnoülevaatustelt saada videosalvestist mootorratta kontrollist, ongi järelevalve olnud lünklik.

Ka statistika tõendab leebemat mootorratta tehnoülevaatuse teostamist. Erinevalt sõiduautodest, mille puhul saadeti korduvale ülevaatusele 17,69% kontrollitud sõidukitest, saadeti L-kategooria sõidukitest korduvülevaatusele vaid 3,47%. Põhjus võib seisneda selles, et sõiduautode kontroll on kohustuslik teostada videojäädvustusega, aga mootorratastele antud nõue ei kehti. Sõidukid, mis saadeti siiski korduvale ülevaatusele, omasid probleeme enamasti tulede, helkurite ja elektriseadmetega, samuti ka mürataseme ületanud summutiga, lekkivate või töökõlbmatute amortisaatoritega ja rehvidega.

Mootorratta ülevaatuse nõuete muudatused

Siiani on sooritatud mootorratta tehnoülevaatuse järelvalvet olemasoleva tõendusmaterjali põhjal, mille alla ei kuulu tihti videosalvestised ning materjal on tihti lünklik. Küll aga muutub ülevaatuskord peagi, kuna transpordiamet plaanib 2023. aastal kohustada kõigile teenuspakkujatele välikaamerad, juhul kui mootorratta tehnoülevaatus toimub õues. Kuna paljud teenuspakkujad pakuvad veel mootorratta tehnoülevaatuse raames pidurite kontrolli välitingimustes hea ilmaga, on väliskaamera abiks ebapädevate tehnoülevaatuspunktide tuvastamisel.

Mootorratta ülevaatus Tehnoülevaatus punktides Tallinnas ja Peetris

2021. aastal sooritati enim ülevaatusi Tehnoülevaatus punktides, mille korduvülevaatuste osakaal ülevaatustest oli Tallinnas 12,81% ja Peetris 13,16%. Võrdluseks omas kolmas enim külastatud tehnoülevaatus punkt korduvkülastusi vaid 0,41% kogu külastajatest, mis võib viidata ebapädevale tööle ja vigadest mööda vaatamisele.

Lisaks teostab Tehnoülevaatus mootorratta pidurite kontrolli piduristendil, juhul kui veoskeem või pidurisüsteemi konstruktsioon seda ei takista. Kui piduristendi kasutamisel esineb takistusi, teostatakse kontroll aeglustusmõõturi abil. Tehnoülevaatus punktides eelistatakse piduristendi kasutamist, kuna tegemist on oluliselt turvalisema, kvaliteetsema ja kiirema viisiga kontrollida mootorratta pidureid võrreldes aeglustusmõõturiga, mille puhul esineb suurem risk vihmase ilmaga mootorratturil kukkuda ja viga saada.

Broneeri kvaliteetne ja põhjalik mootorratta ülevaatus Tehnoülevaatuse kodulehel! Teenust pakutakse Tallinnas aadressil Ehitajate tee 116 ja Peetris aadressil Helgi tee 4.