Lisanõuded CEMT veoluba kasutavale sõidukile

Kood 1201. EURO IV, EURO V, EURO EEV ja EURO VI sõidukid ja nende haagised

1. EURO IV sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.03 tabeli reas B1 või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas B1 või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas B1 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht B1 või B või C tüübikinnituse numbris); või E-reegli nr 83.05 tabeli real B või direktiivi 70/220/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 98/69/EÜ tabeli real B ja mida on muudetud direktiiviga 2002/80/EÜ (täht II või B tüübikinnituse numbris).

2. EURO V sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.04 tabeli reas B2 või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas B2 või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas B2 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht B2 või D, E, F või G tüübikinnituse numbris); või E-reegli nr 83.06 või määruse 715/2007, mida on muudetud määrusega 692/2008 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (tähed A kuni M tüübikinnituse numbris).

3. EURO EEV sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.04 tabeli reas C või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas C või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas C või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht C või H, I, J või K tüübikinnituse numbris).

4. EURO VI sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.06 või määruse 595/2009, mida on muudetud määrusega 582/2011 või määruse 64/2012 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht A, B või C tüübikinnituse numbris); või määruse 715/2007, mida on muudetud määrusega 692/2008 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (tähed N kuni ZC tüübikinnituse numbris).

5. Sõidukite müratase peab vastama E-reegli nr 51.02 või direktiivi 70/157/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

6. Sõidukite ja nende haagiste rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm ja rehvid peab vastama E-reegli nr 54.00 või direktiivi 92/23/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/11/EÜ või taastatud rehvid E-reegli nr 109.00 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

7. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite (va. sadulveokid) ja nende haagiste tagumine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 58.01 või direktiivi 70/221/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2000/8/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite (va. sadulveokid) ja nende haagiste tagumine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 58.02 või direktiivi 70/221/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2006/20/EÜ eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

8. Sõidukite ja nende haagiste külgmine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 73.00 või direktiivi 89/297/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

9. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite tahavaatepeeglid peavad vastama E-reegli nr 46.01 või direktiivi 71/127/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 88/321/EMÜ või direktiivi 2003/97/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite kaudse nähtavuse seadmed peavad vastama E-reegli nr 46.02 või direktiivi 2003/97/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

10. EURO IV sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.01 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 91/663/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO V või EURO EEV sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.02 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/28/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.03 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2007/35/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

11. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite sõidumeerik peab vastama AETR kokkuleppe või määruse nr 3821/85, mida on muudetud määrusega nr 2135/98 või määruse nr 1360/2002 ja 432/2004 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite digitaalne sõidumeerik peab vastama AETR kokkuleppe või määruse nr3821/85, mida on muudetud määrusega nr 2135/98 või määruse nr 1266/2009 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

12. Sõidukite kiiruspiirik peab vastama E-reegli nr 89.00 või direktiivi 92/24/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

13. Sõidukite ja nende haagiste pika ja raske sõiduki tunnusmärk peab vastama E-reegli nr 70.01 või selle hilisemate muudatuste nõuetele.

14. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite ja nende haagiste pidurid (sh ABS) peavad vastama E-reegli nr 13.09 või direktiivi 71/320/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 98/12/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite ja nende haagiste pidurid (sh ABS) peab vastama E-reegli nr 13.10 või direktiivi 71/320/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2002/78/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

15. Sõidukite ja nende haagiste juhtimisseadmed peavad vastama E-reegli nr 79.01 või direktiivi 70/311/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 1999/7/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

16. EURO EEV ja EURO VI sõiduk, milledele on paigaldatud maagaasi või veeldatud gaasi mootor, peab toiteseade vastama E-reegli nr 110.00 või E-reegli nr 67.01 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

Kontrollimine: vaatlusega valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.