Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Lisanõuded CEMT veoluba kasutavale sõidukile

Kood 1201. EURO IV, EURO V, EURO EEV ja EURO VI sõidukid ja nende haagised

1. EURO IV sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.03 tabeli reas B1 või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas B1 või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas B1 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht B1 või B või C tüübikinnituse numbris); või E-reegli nr 83.05 tabeli real B või direktiivi 70/220/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 98/69/EÜ tabeli real B ja mida on muudetud direktiiviga 2002/80/EÜ (täht II või B tüübikinnituse numbris).

2. EURO V sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.04 tabeli reas B2 või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas B2 või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas B2 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht B2 või D, E, F või G tüübikinnituse numbris); või E-reegli nr 83.06 või määruse 715/2007, mida on muudetud määrusega 692/2008 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (tähed A kuni M tüübikinnituse numbris).

3. EURO EEV sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.04 tabeli reas C või direktiivi 88/77/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2001/27/EÜ tabeli reas C või direktiivi 2005/55/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/78/EÜ tabeli reas C või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht C või H, I, J või K tüübikinnituse numbris).

4. EURO VI sõidukite heitmed peavad vastama E-reegli nr 49.06 või määruse 595/2009, mida on muudetud määrusega 582/2011 või määruse 64/2012 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (täht A, B või C tüübikinnituse numbris); või määruse 715/2007, mida on muudetud määrusega 692/2008 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele (tähed N kuni ZC tüübikinnituse numbris).

5. Sõidukite müratase peab vastama E-reegli nr 51.02 või direktiivi 70/157/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

6. Sõidukite ja nende haagiste rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm ja rehvid peab vastama E-reegli nr 54.00 või direktiivi 92/23/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/11/EÜ või taastatud rehvid E-reegli nr 109.00 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

7. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite (va. sadulveokid) ja nende haagiste tagumine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 58.01 või direktiivi 70/221/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2000/8/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite (va. sadulveokid) ja nende haagiste tagumine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 58.02 või direktiivi 70/221/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2006/20/EÜ eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

8. Sõidukite ja nende haagiste külgmine allasõidutõke peab vastama E-reegli nr 73.00 või direktiivi 89/297/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

9. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite tahavaatepeeglid peavad vastama E-reegli nr 46.01 või direktiivi 71/127/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 88/321/EMÜ või direktiivi 2003/97/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite kaudse nähtavuse seadmed peavad vastama E-reegli nr 46.02 või direktiivi 2003/97/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

10. EURO IV sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.01 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 91/663/EMÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO V või EURO EEV sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.02 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/28/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite ja nende haagiste valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad vastama E-reegli nr 48.03 või direktiivi 76/756/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2007/35/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

11. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite sõidumeerik peab vastama AETR kokkuleppe või määruse nr 3821/85, mida on muudetud määrusega nr 2135/98 või määruse nr 1360/2002 ja 432/2004 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite digitaalne sõidumeerik peab vastama AETR kokkuleppe või määruse nr3821/85, mida on muudetud määrusega nr 2135/98 või määruse nr 1266/2009 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

12. Sõidukite kiiruspiirik peab vastama E-reegli nr 89.00 või direktiivi 92/24/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

13. Sõidukite ja nende haagiste pika ja raske sõiduki tunnusmärk peab vastama E-reegli nr 70.01 või selle hilisemate muudatuste nõuetele.

14. EURO IV, EURO V või EURO EEV sõidukite ja nende haagiste pidurid (sh ABS) peavad vastama E-reegli nr 13.09 või direktiivi 71/320/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 98/12/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele. EURO VI sõidukite ja nende haagiste pidurid (sh ABS) peab vastama E-reegli nr 13.10 või direktiivi 71/320/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2002/78/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

15. Sõidukite ja nende haagiste juhtimisseadmed peavad vastama E-reegli nr 79.01 või direktiivi 70/311/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 1999/7/EÜ või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

16. EURO EEV ja EURO VI sõiduk, milledele on paigaldatud maagaasi või veeldatud gaasi mootor, peab toiteseade vastama E-reegli nr 110.00 või E-reegli nr 67.01 või eelnimetatud õigusaktide hilisemate muudatuste nõuetele.

Kontrollimine: vaatlusega valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.