Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

korduvülevaatuse tähtaeg

NB! Liiklusseadus § 73 lõige 77: Käesoleva paragrahvi lõikes 72nimetatud periood (ehk korduvülevaatuse tähtaeg) ei pikene, kui mootorsõiduk või selle haagis esitatakse uuesti tehnonõuetele vastavuse kontrolli ja oluline rike või puudus ei ole kõrvaldatud või esineb muu oluline rike või puudus.