Rocca al Mare inspection center, also open on SUNDAYS


Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. 
Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.

Auto ülevaatus Helgi teelTehnoülevaatus Peetris- Helgi tee 4 Mõigu Maja kaart

Oleme hoolitsenud selle eest, et auto ülevaatus oleks meie klientidele kiire ja mugav.

Tehnoülevaatuspunkt Peetris, Helgi teel on hubase klientide ootealaga, kus on võimalik auto ülevaatuse ajal mõnusalt puhata ja kohvi juua.

Miks tulla auto ülevaatusele Helgi teele?

Klientidele on auto ülevaatuse ajaks soe ja mugav ooteruum, kus saab lõõgastuda ja nautida vaba hetke.

Broneeri aeg


Auto ülevaatuse meelespea

Auto ülevaatusele tulles on oluline kaasa võtta sõiduki registreerimistunnistus. Tehnoülevaatuse lõppedes tehakse auto passi vastav kanne ülevaatuse kehtivuse aja kohta.

Enne auto ülevaatusele tulekut veendu, et autos on olemas ja nõuetele vastav:  auto ülevaatus helgi teel tallinn

Auto ülevaatusel on meil kohustus nende olemasolu ja seisundit kontrollida. Võimalusel palume asetada need enne auto ülevaatusele tulekut nähtavale kohale, näiteks auto pagasiruumi, kus tehnokontrolli teostaja neile mugavalt ligi pääseb. 

Mida auto ülevaatusel kontrollitakse 

Auto ülevaatusel kontrollime sõiduki tehnilist seisukorda, et auto ohutu liiklemine. Tehnoülevaatusel kontrollime autot nii visuaalselt kui ka testime olulisi sõiduki osasid.

Auto ülevaatusel kontrollime, kas nõetele vastab:

Kui ilmneb, et mõni eelpool nimetatud tegur ei vasta nõuetele, siis  tuleb tuvastatud viga tuleb esmalt likvideerida ja seejärel saab tulla korduvülevaatusele. Hindame kõrgelt oma klientide turvalisust ning võimalusel nõustame ja suuname, kuidas ilmnenud murekohad kindlasti korda saab.

Kontrolli ülevaatuse kehtivust


Auto korduvülevaatus 

Korduvülevaatus on vajalik juhul kui auo ülevaataja tuvastas auto korralisel ülevaatusel mõne olulise rikke või puuduse.

auto ülevaatus tallinnas helgi teel

Selleks, et sõiduk oleks nõuetele vastav tuleb leitud viga kõrvaldada.
Kui sõidukil on vead parandatud tuleb taas pöörduda samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Oluline on teada, et sel hetkel on sõiduk küll nõuetele mittevastav, kuid antud sõidukiga võib liikluses osaleda ning sõita kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni.

Meie kogenud tehnoülevaatuse spetsialistid annavad vajadusel ilmnenud vigadest ülevaate ning selgitavad, kuidas on mõistlik olukorrale läheneda. Meie jaoks on oluline, et klientide autod oleks korras ja nendega sõitmine turvaline.

Soovin auto ülevaatust